A Pedagógusok Szakszervezete - csakúgy, mint más szervezetek - aggodalommal figyeli azokat a törekvéseket, amelyek veszélybe sodorják az MTA kutatóintézeteinek állami támogatását, sértve a kutatás szabadságát.

A PSZ tiltakozik az MTA kutatási szabadságát és autonómiáját korlátozó intézkedések ellen.

A PSZ szolidaritását fejezi ki a kutatókkal, az MTA Elnökségével, mindazokkal, akik felemelik hangjukat és kiállnak érdekeik mellett!
Kívánjuk, hogy küzdelmük eredményes legyen!

Budapest, 2019. február 12.

Kiadó: Pedagógusok Szakszervezete

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ