A társasági szintű bértárgyalások – tulajdonosi felhatalmazások hiányában – megrekedtek átlagosan 5%-nál, ami a foglalkoztatási helyzet drámai romlásához is vezethet. Ezért munkavállalói oldalról feltétlen indokolt a tulajdonosi oldal mielőbbi bevonása: Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának (KVKF) munkavállalói oldala képviseletében Dr. Fónagy János parlamenti államtitkár közreműködését kérte.

 Dr. Fónagy János parlamenti államtitkár közreműködését kérte Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke a KVKF munkavállalói oldalának képviseletében annak érdekében, hogy a közüzemi szektorban is kezdődjenek meg a KVKF keretében a háromoldalú érdemi bértárgyalások.

 Kétségtelen, hogy a hároméves bérmegállapodás végrehajtásának eddigi tapasztalatairól, valamint a 2019. évi bérfejlesztésről szóló – a korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően – társasági szintű tárgyalások megkezdődtek.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) 2018 végén két évre szóló 8%-os keresetnövelésről állapodott meg. A köztulajdonban álló vállalkozások esetében a korábbi megállapodás megújításának elmaradása – azaz 2019-ben átlagosan 5%-os bérfejlesztés – a foglalkoztatási helyzet drámai romlásához is vezethet.

  1. február 12.

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ