A Közlekedési Munkástanácsok nyílt levele Varga Mihály pénzügyminiszternek

Tisztelt Miniszter Úr!

Az állami tulajdonú közszolgáltató társaságoknál, így a Volán portfólióban is 2017 márciusában 3 éves 30 %-ról szóló bérmegállapodás született. A 2017-re 13 %-ról, 2018-ra 12 %-ról, 2019-re 5 %-ról szóló bértömeg emelés szerepel a megállapodásban. A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) a béralku 2017. és 2018. évre vonatkozó emelését kedvezőnek tartotta, ám a 2019. évre rögzített 5 %-ot nagyon komoly fenntartásokkal fogadta el, bízva abban, hogy majd további bérfejlesztés lesz.

Az első két évben a bérminimumra való ráállás hatásaként 15 % körüli nagyságot ért el a bérfejlesztés. Ez a bérintézkedés mérsékelte a Volán szakma szorító foglalkoztatáspolitikai helyzetét és valamelyest javított a munkavállalók bizonytalanságot tükröző hangulatán is.

Ezek után 5 %-os bérfejlesztés olyan kontrasztot jelent, amely a munkavállalók körében nem zárható ki, hogy ellenőrizhetetlen elégedetlenségi hullámot indít el. Ez az ellentét különösképpen annak tükrében erősödik fel, hogy hetek óta tart a magyar gazdaság egészen kedvező állapotáról szóló híradás.

A Volán portfólió bérhelyzetéről hiteles és rendkívül beszédes képet mutat az a tény, hogy a túlóra - és egyéb pótlékok nélküli órabérért több ezer munkavállalónak kellett felemelni a kötelező garantált bérminimumból (195 ezer Ft) adódó 1121 Ft-ra.

Egyes megyékben olyan kritikus a munkaerőhelyezet, hogy más megyéből átvezényelt autóbuszvezetőkkel tudják csak biztosítani a szolgáltatást.  A helyzetet súlyosbítja a jövőkép nélküli állapot, 2012-óta a Volán szakmában ami állandó: az a változás, vagy annak lebegtetése.

Visszás helyzet forrása lesz az a jelenség, hogy a 8 %-os garantált bérminimum emelés mellett kisebb a bérfejlesztés, 5 %, ami még külön bérfeszültséget okoz, különösképpen a bérminimum környékén kereső munkavállalóknál.  Ezért is érthetetlennek tartja a KMSZ, hogy a 8 %-os szakmai bérminimum mellett a kormány miért nem fogadókész a már valóban megegyezett 5 %-ot meghaladó bérfejlesztésre? A KMSZ az 5 % felett 2019-re évre további 5-10 %-os bérfejlesztést tart elengedhetetlenül szükségesnek a munkaerő megtartásához, és ezzel a szolgáltatás biztosításához is. Továbbá, szükségesnek tartja a környező országokhoz viszonyított bérolló továbbnyílásának megakadályozását

Az aggasztó bérhelyzet mellett szólni kell a régiós közlekedési társaságok szolgáltatásainak körülményeiről. A szolgáltatás színvonalát alapvetően meghatározza a járműpark állapota. Egyes megyékben nem ritka a 30 éves „szépkorú” autóbusz. A Volán-cégek összevonása előtt egyes megyei Volánoknál 10-11 éves volt a buszpark átlagéletkora, most az egész portfólióban 15-16 év.

Kifejező tény, hogy 2011-ben 17 milliárd Ft volt a veszteségfinanszírozás, most ennél jóval több. Ez a növekmény nem a létszám- vagy a bérgazdálkodás folyománya, hanem a kiszervezett tevékenységek „hozadéka”. A külső társaságok által nyújtott szolgáltatások finanszírozása aránytalanul magas költséget emészt fel.

A KMSZ ugyancsak kedvezőtlennek tartja a munkavállalók körében eluralkodó bizonytalanság-érzetet. Sajtóhírekből értesülni, hogy további strukturális átszervezések várhatóak a közösségi közlekedésben. Az újabb átalakítási szándékok visszaigazolják azt a szakmai véleményt, hogy nem egy sikertörténet a Volán-társaságok összevonása. 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége szerint, amennyiben a kormány stratégiai ágazatként kezeli a közúti közlekedést, belátja a helyzet tarthatatlanságát. Ezért a KMSZ szorgalmaz egy, a Volán-csoport jövőjéről szóló széleskörű szakmai egyeztetést, bérügyben pedig további tárgyalások folytatását indítványozza.

Kérjük Miniszter úr segítségét, hogy a szakma szereplői kormányzati tényezők előtt is megfogalmazhassák egyre súlyosabb aggályaikat a közösségi közlekedés kérdései kapcsán.

Üdvözlettel:

Közlekedési Munkástanácsok Szövetségének elnöksége