A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség azonosul azzal az elvvel, hogy az értékteremtő, felelősségteljes és a nemzetgazdaság számára kiemelten fontos tevékenységet a tőke és a tőketulajdonosok ne értékeljék le. Követelésetek alapja: egyenlő értékű munkáért egyenlő bért!

 Egyetértünk az AUDI Hungária Független Szakszervezetnek azzal az álláspontjával, hogy az AUDI Hungária Zrt. munkavállalóit a Szlovákiában, Csehországban, illetve a Lengyelországban működő AUDI gyárakban dolgozó munkavállalókkal azonos anyagi megbecsülés illesse meg.

 A szakszervezetek nem fogadhatják el, hogy a versenyképesség álarca mögé bújva a magyar munkavállalók teljesítményét leértékeljék, és ezért bér- és jövedelemhelyzetük lényegesen alacsonyabban alakuljon, mint más országokban hasonló, vagy ugyanolyan tevékenység során.

 A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség támogatja az AUDI Hungária Független Szakszervezet figyelmeztető sztrájkját. Egyetért az AUDI Hungária Független Szakszervezetnek azzal az álláspontjával, amely középpontjában a munkavállalók bérhelyzetének erőteljes javítása áll.

 EGYSÉG – ÖSSZEFOGÁS – SZOLIDARITÁS

 Dunaújváros, 2019. január 18.

 Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség nevében

 Mucsi Zoltán, elnök

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ