Szolidaritásáról biztosította a dolgozók sztrájkmozgalmát a kizsákmányolás ellen, anyagi és munkajogi követeléseikért a Magyar Szociális Fórum.

Pénteken kiadott nyilatkozatában a társadalmi mozgalom leszögezte: a „rabszolgatörvényt" életbe léptető kormány a profit növelésében érdekelt tőke mellé szegődött az értéket előállító, és az igazságosabb értékelosztásért küzdő dolgozókkal szemben, ráadásul óriási összegekkel is támogatja a külföldi tőkeberuházók magyarországi működését – közpénzekből.  

Bár a törvényt jóváhagyott parlamenti többség a dolgozó, alkotó társadalmi többségnek tett ígéretekkel nyerte el kétharmados többségét, hátat fordított vele szemben támasztott elvárásuknak, és politikáját alárendelte a nagytőkés érdekeknek, különös tekintettel a külföldi érdekcsoportok érdekére. Magyarországra nem a jólét és a társadalmi igazságosság vált jellemzővé, hanem az ellenkezője - áll a társadalmi mozgalom nyilatkozatában.

Az MSZF feltette a kérdést: ki választotta meg a kormányt? Netán' az Audi, vagy a többi monopólium, vagy esetleg a magyar oligarchák? Ha nem, akkor miben áll a demokratikus mandátum?

A Munkát, Békét, Biztos megélhetést hirdető Magyar Szociális Fórum arra kéri a magyar embereket, gondolkozzanak el, ki mellé állnak az országos méretűvé terebélyesedő osztályküzdelemben: a dolgozó többség mellé, melyhez maguk is tartoznak, vagy azok mellé, akik gúnyt űznek a demokráciából, kijátsszák választóik akaratát, és azoknak az érdekei ellen politizálnak, akiktől ennek az ellenkezőjére kaptak megbízást.+++

Kiadta: MSZF SZK