A Magyar Szakszervezeti Szövetség szolidáris az Audi Hungária Független Szakszervezet tagjaival és az Audi Hungaria Zrt. valamennyi dolgozójával, miután a jogos bérköveteléseik teljesítése érdekében egyhetes sztrájkot hirdettek. 
A MASZSZ közleménye itt olvasható.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ