A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának 6 tagszakszervezete 2019. január 15-én bejelentette, hogy megalakítja az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottságot. A kormányzathoz benyújtandó követelések megfogalmazása folyamatban van. A bizottság tagjai tárgyalással szeretnék elérni követeléseik teljesülését, de a jog adta végső megoldástól sem zárkóznak el. Az alábbiakban a KSZSZ által legfontosabbaknak tartott követeléseket fogalmazzuk meg, segítve ez által a közös gondolkodást és fellépést.

A szakszervezetek általános elvárásai

 1. A háromoldalú, nemzeti szintű érdekegyeztetési rendszer újjáalakítása (Nemzeti Munkaügyi Tanács)
 2. Érdemi szociális párbeszéd működtetése nemzeti, ágazati és munkahelyi szinten
 3. A Munka törvénykönyvének módosítása a munkavállalók érdekeinek figyelembe vételével
 4. A sztrájktörvény módosítása annak érdekében, hogy a dolgozók valóban élhessenek az érdekérvényesítés legmagasabb eszközével
 5. Nemzeti bérfelzárkóztatási program kidolgozása és tripartit típusú elfogadása
 6. Nyugdíjfelzárkóztatási program kidolgozása, a nyugdíjrendszer korszerűsítése
 7. A közszféra szerepének tisztázása, a kiszámíthatóság garantálása
 8. A közszféra keresetei érjék el a nemzetgazdasági átlag szintjét
 9. A nyugdíjas a közszférában is dolgozhasson a nyugdíja megtartása mellett
 10. Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) 2019-ben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Magyarország is méltó módon ünnepelje ezt a különleges évfordulót!

A kormánytisztviselők érdekében megfogalmazott követelések

 1. Tervezhető, kiszámítható előmeneteli rendszerre van szükség - az új kormányzati igazgatási törvény (Kit.) nem ilyen!
 2. A szerzett jogokat tiszteletben kell tartani
 3. 2020-ra 50 %-os béremelést kell garantálni a kormánytisztviselők számára a 2008-as bérekhez viszonyítva
 4. Magyarországon is be kell vezetni a diplomás minimálbért
 5. Az új Kit. által 5 nappal csökkentett alapszabadságot vissza kell állítani, a pótszabadság meghatározása továbbra is életkor függő legyen
 6. A 40 órás munkahetet vissza kell állítani
 7. Július 1. legyen újra a Közigazgatás Napja
 8. Ne korlátozza törvény a szakszervezeti tagdíj levonását (a régi, jól bevált rendszert vissza kell állítani)
 9. A KÉF (Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum) törvényes és érdemi működését biztosítani kell.

A KSZSZ szolidaritását fejezi ki minden szervezettel, amelyik a fenti követelések teljesülése érdekében él a törvények által biztosított érdekérvényesítés eszközeivel.

Budapest, 2019. január 24.

 A KSZSZ Elnöksége