A makói székhelyű ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.-nál mőködő ContiTech Dolgozók Független Szakszervezete megállapodást kötött a Munka törvénykönyve december 12-én elfogadott, a munkaidő szervezéssel és a munkaerő kölcsönzéssel minimális kölcsönzési díjával összefüggő ún. „túlóra törvénnyel" kapcsolatban.

 A megállapodásban a munkáltató vállalta, hogy "az érvényben lévő Kollektív Szerződés 7.1. Munkaidőkeret megállapítása és a 7.4.1. Rendkívüli Munkavégzés pontjától a 2019. évben eltérni nem kíván, a munkavállalókkal való egyéni megállapodás alapján sem." Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sem az éves maximális 400 órára, sem a munkaidőkeret maximális tartalmára vonatkozó változásokat a 2019-es évre nem szándékozik alkalmazni.

 Balázs Norbert a szakszervezet elnöke elmondta, nagy előrelépésnek tartja a megállapodás megkötését, mert ezzel a dolgozók biztosítottak, hogy a törvény számukra hátrányos kitételeit a vállalat nem érvényesíti.

 A cég a megállapodással kapcsolatban azt a tájékoztatást adta, hogy tudomásukra jutott, hogy egy külső csoport a gyártól 300 méterre a Külső Rádi úton demonstrációt szervez, és közölte, hogy ettől a demonstrációtól a cégnél működő szakszervezetek elhatárolódtak.

 Balázs Norbert hozzátette, a Contitech Dolgozók Független Szakszervezete azért határolódik el a Mi hazánk mozgalom által kezdeményezett demonstrációtól, mert az nem pártsemleges, így az nem tisztán a munkavállalók érdekeit képviseli. 

LIGA Szakszervezetek

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ