2018. január 16-án, a tavaly februárban megalakult Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának keretében megkezdődött az állami társaságok bértárgyalása. Öt állami vállalatcsoport (MÁV, VOLÁN-cégcsoport, Magyar Posta, Víziközmű-ágazat és Villamosenergia-ágazat) munkaadói és munkavállalói oldala vitatta meg a bérfejlesztéssel kapcsolatos véleményüket. Az állami társaságokat a legmagasabb szintű vezetés képviselte és az ágazatok szinte valamennyi reprezentatív szakszervezete részt vett az eseményen.

A szociális felek egyetértettek abban, hogy egy újabb kétéves bérmegállapodás keretében a már meglévő 5 %-on felül további bérfejlesztés szükséges az állami cégeknél. A munkavállalói oldal egyöntetűen megfogalmazta azon igényét, hogy a foglalkoztatás-politikai problémák orvoslásához legalább 10 %-os bérfejlesztés kellene.

A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége a fórumon is megismételte 15%-ról szóló bérigényét, és ezt az alábbiak szerint levélben is megküldte a Munkaadói Szövetség elnökének, Bánhidi-Nagy Attilának.

Tisztelt Elnök Úr!

A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, mint a közúti közösségi közlekedés Alágazati Kollektív Szerződésének aláírására jogosult szervezet a 2019. évre szóló bérigényét, az alábbiak szerint fogalmazza meg, és egyúttal javasolja az Alágazati Vegyes Bizottság összehívását.

A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma munkavállalói oldalának állásfoglalásával összhangban határozza meg bérigényét. A hároméves bérmegállapodásból adódó, 2019. évre vonatkozó 5 %-os béremelés mellett, újabb kétéves megállapodás keretében további 10 %-ot javaslunk.

Bérigényünket alátámasztják az alágazatban tapasztalható foglalkoztatás-politikai problémák és a munkavállalók körében megmutatkozó bizonytalanság. A 2017. és a 2018. évi keresetfejlesztés ugyan mérsékelte, ám megoldani nem tudta a feszítő munkaerő-helyzetet. Mindenesetre a munkavállalók hangulatán valamelyest javított, ugyanakkor a 2019. évre vonatkozó 5% komoly elégedetlenséget okozhat. Ezért tartjuk feltétlenül indokoltnak a magasabb keresetfejlesztést.

Továbbá szükségesnek tartjuk:

  • A béremelés végrehajtását megelőzően a minimálbérre és a garantált bérminimumra való ráállás szükséges bértömeg biztosítását, méghozzá úgy, hogy az emelés nagyságán felül társaságonként megtörténjen a szükséges mértékű bértömeg-növekedés.
  • A cafetéria keretek nettó értékének megőrzését.
  • Az alágazat munkavállalati részére egy egységes, a munkaerő-helyzetre is hatással bíró, munkaerő-megtartó elemeket tartalmazó életpálya-modell kialakítását. (Pl.: szakmásítás, béren kívüli juttatások, biztosítás, több éves bérmegállapodások, az Munka Törvénykönyvénél kedvezőbb Kollektív Szerződés, jövőkép a közösségi közlekedésben stb.)

Igényeinkkel kapcsolatos véleményükről és a Vegyes Bizottság összehívásáról várjuk szíves visszajelzésüket.

Budapest, 2019. január 17.

 

Tisztelettel:

                                    Közlekedési Munkástanácsok Szövetségének elnöksége