Minél többen vegyenek részt a január 19-i tiltakozó akciókon – ezt kéri a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A kormány ugyanis világossá tette, hogy nem kíván tárgyalni az érdekképviseletek négypontos követeléséről, ezért demonstrációkat szerveznek Magyarország számos településén a rabszolgatörvény visszavonása érdekében, valamint a munkavállalók növekvő kiszolgáltatottsága ellen, s a méltányos munkafeltételekért és bérekért.

Tavaly decemberben 15 szakszervezet, illetve szakszervezeti szövetség megalakította az Országos Sztrájkelőkészítő és Demonstrációszervező Bizottságot. A bizottság megfogalmazta a követeléseit:

-      a munka törvénykönyve átfogó felülvizsgálata, különös tekintettel a rendkívüli munkaidő és a munkaidőkeret szabályozására és a munkavállalókra nézve kedvező módosítása;

-      a sztrájkjog újraszabályozása, a szociális párbeszéd munkavállalói érdekeket is tükröző érdemi megállapodásokra törekvő működtetése;

-      tisztességes munkáért tisztességes béreket a béregyenlőtlenségek mérséklésére is figyelemmel, a béren kívüli juttatásokra vonatkozó kedvező szabályok visszaállítása, a közszféra bérhelyzetének rendezése, különös tekintettel a Kjt. illetménytáblájának rendezésére és a diplomás bérminimum bevezetésére;

-      rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozása, a korengedményes illetve a korkedvezményes nyugdíjak korszerűbb formában történő visszaállítása, a megváltozott képességű dolgozók támogatása.

A kormány azonban egyértelművé tette, hogy ezekről a pontokról nem kíván tárgyalni az érdekképviseletekkel. Ezért január 19-re részben civil szervezetek, részben egyes munkavállalói érdekképviseletek demonstrációkat – autós felvonulásokat, félpályás útlezárásokat, tüntetéseket – szerveznek Magyarország számos településén a rabszolgatörvény visszavonása, a munkavállalók növekvő kiszolgáltatottsága ellen, valamint a méltányos munkafeltételekért és bérekért.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség a tagjaitól, de valamennyi munkavállalótól, illetve a munka világába készülő diákoktól is azt kéri, hogy tájékozódjanak, a településükön milyen akciókra kerül sor – ezt a sztrajk.info oldalon tehetik meg –, s mind nagyobb számban vegyenek részt ezeken a rendezvényeken. Ugyanott szombaton folyamatosan újabb híreket találhatnak az eseményekről.

"Elsősorban a jogainkért tüntetünk, azért, hogy ne dönthessenek rólunk, nélkülünk. Egységben erősebbek vagyunk" – ezt üzeni a Magyar Szakszervezeti Szövetség.

Kordás László elnök

Magyar Szakszervezeti Szövetség

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ