Különösen a munkaidőkeret hosszának 3 évre emelését és a túlórák számának növelését nem tudjuk támogatni!

A módosítás eredményeképpen tovább nőne a munkavállalók kiszolgáltatottsága, amely a munkaidő beosztása terén ma is a legnagyobb! A munkaügyi ellenőrzések eredményei azt bizonyítják, hogy a túlóráztatással, munkaidővel kapcsolatos jogsértések az összes jogsértés nagyjából negyedét teszik ki, a legtöbb vita és konfliktus ezen a területen van.

A Vasas működési területén működő munkáltatóknál az egy éves munkaidőkeret alkalmazása bevett gyakorlat. Már ez a forma is megterhelő a munkavállalók számára, mind a munkaidő beosztása, mind az annak időszakában végzett többletmunka ellentételezése szempontjából. Gyakori a pihenőidők nem megfelelő kiadása, valamint a 10-21 napot meghaladó egybefüggő munkavégzés is.

A jelenleg is tapasztalható munkáltatói gyakorlat mellett megengedhetetlen a három éves munkaidőkeret lehetőségének bevezetése. A munkavállalói érdekek, a magánélet és munka egyensúlya teljesen alárendeltté válik az üzleti érdekeknek, ott ahol nincs szakszervezet. Felháborítónak tartjuk a naptári évenként 250 óra rendkívüli munkaidő 400 órára emelését, ráadásul úgy, hogy ezt kollektív szerződéshez sem kötnék. Különösen cinikus, hogy már a túlórával járó többletjövedelmek is veszélybe kerülhetnek miközben 60%-kal több munkát követelhetne a munkáltató a törvényhozók áldásával. A munkaerőhiányt ilyen szánalmas eszközökkel pótolni elfogadhatatlan. Nem járulhatunk hozzá a dolgozók fokozódó kizsigereléséhez, munkavégzési képességük romlásához.

A Vasas Szakszervezeti Szövetség határozottan visszautasít minden, család és társadalomellenes egyéni képviselői indítványt, valamint azt, hogy a dolgozókat érintő kérdésekben érdemi konzultáció nélkül, a szakszervezeteket meg sem kérdezve akarják alakítani a jogszabályokat.

Budapest, 2018-11-21