Tájékoztatást kérve, a vagyonkezelésért felelős Bártfai-Mager Andrea miniszterhez fordult a zalai közlekedési szakszervezet.

Tisztelt Miniszter Asszony!

A Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete (ZVDDSZ) az érdekvédelem mellett rendszeresen foglalkozik a Volán-szakma kiemelt kérdéseivel, mivel ezek is alapvetően befolyásolják a munkavállalók élet- és munkakörülményeit.

Sajtóhírekből értesültük, hogy nagy változások történtek és várhatóan történnek a közösségi közlekedésben.

Kérjük miniszter asszonyt, segítse elő, hogy ezekről a változásokról és a szakma sarkalatos kérdéseiről egy ágazati szintű egyeztetés történjen! Erre a szakma minden képviselőjének elemi igénye lenne!

Egyre gyakrabban hallani a Volán-portfólió további átalakításának szándékáról. Szakszervezetünk azonosul egyes szakmai körök véleményével, miszerint a 24 Volán-társaság 7 regionális társaságba való összevonása kevésbé váltotta be a hozzáfűzött reményeket.

Elterjedt szakmai vélemény, hogy ez a 2015. évtől működő struktúra sok sebből vérzik, sem költséghatékonyságot, sem minőségi előrelépést nem eredményezett. Ellenkezőleg, szemlátomást nagyobb anyagi ráfordítást igényel. Ezért is szakszervezetünk bármiféle strukturális átalakítás előtt feltétlenül indokoltnak tartja az ágazati szintű egyeztetés beiktatását az előkészítés folyamatába.

A szakszervezet felhívja a döntéshozók figyelmét arra a jelenségre, hogy a kiszervezések jelentős költségnövekménnyel járnak. Különösképpen az MVM Kontó Zrt. és utódszervezete a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (NÜSZ) szolgáltató tevékenysége okozott csalódást. Munkájuk sem színvonalban, sem költséghatékonyságban nem hozott érzékelhető áttörést. Egyes szakmai és munkavállalói körök jelzései alapján működési zavarok mutatkoznak a Közlekedési Központok érintett szakterületinek és a NÜSZ Zrt. munkatársainak együttműködésében. Súrlódások fakadnak abból, hogy a NÜSZ Zrt, mint szolgáltató gyakran döntési kompetenciát tulajdonít magának. Egyes hírforrások szerint a NÜSZ Zrt további munkafolyamatokat szeretne megszerezni, ez pedig a volános szereplők komoly ellenállásába ütközhet.

2019-ban megkezdődik a közösségi közlekedés liberalizációjának folyamata. A Volánok a pályázatok kiírásakor jelenlegi járműparkjukkal még startvonalhoz sem állhatnak. A portfólió járműállományának átlagéletkora meghaladja a 15 évet. A jármű-modernizáció most nagyon megtorpant, folytatódnia kell! Zöld utat kell biztosítani a Közlekedési Központoknak az önálló járműbeszerzéshez. Évek óta problémaforrás a városi közösségi közlekedés helyzete. A működés finanszírozása egyre komolyabb gondokat okoz a városi önkormányzatoknak, és a Volánok, mint szolgáltatók is egyre kevésbé tudnak megfelelni az elvárásoknak. Az autóbuszflotta állaga ebben a közlekedési faktorban a legkritikusabb. Nem ritka a 25-30 éves „szépkorú” autóbusz.

A kormánynak döntenie kellene abban, hogy tervez-e nagyobb szerepet vállalni a fenntartható fejlődés biztosításában?

Mostanában gyakran hallani a MÁV-VOLÁN holding létrehozatalának szándékáról. Szakszervezetünk osztja azt a szakmai véleményt, hogy a két közlekedési alrendszer közös üzemeltetése nem valósítható meg, átjárás az összehangolás és a szinergia terén oldható meg. Egy szakmailag előkészített holding-szerkezet erre alkalmas lehet, a kérdés: lesz-e pozitív hozadéka?

A közösségi közlekedésben három éves 30%-ról szóló bérmegállapodás van érvényben. 2019-re mindössze 5%. Az aggasztó munkaerő-helyzetre és a munkavállalói hangulatra való tekintettel az ágazat minden szereplőjének erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy kétszámjegyű bérfejlesztés legyen!

 Tisztelt Miniszter Asszony!

 Kérésünket megismételve, várjuk megtisztelő válaszát és bízunk egy mielőbbi egyeztetésben.

 Zalaegerszeg, 2018. augusztus 22.

 Horváth László          

 elnök

  Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete