Az EVDSZ tagszervezetei határozottan tiltakoznak az ellen, hogy a munka világát, a jövedelmi viszonyokat döntően meghatározó jogi normákat a kormány egyoldalúan terjesztette elő az Országgyűlés számára. Az érdemi szociális párbeszéd teljes mellőzésével meghozott és a munkavállalói érdekeket súlyosan sértő törvényváltozás során kialakult helyzet számunkra elfogadhatatlan.

Tiltakozunk az ellen is, hogy az igen rövid rendelkezésre álló idő ellenére előterjesztett munkáltatói és munkavállalói véleményeket teljes egészében figyelmen kívül hagyta a kormányzat és - két, átmeneti szabályon kívül – az adótörvény tervezetet változatlan formában terjesztette a Tisztelt Országház elé!

Az EVDSZ 2018. július 31. napján megtartott Taggyűlésén áttekintette az adótörvények megváltoztatása kapcsán 2019-ben bekövetkező változásokat a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások terén.

Az EVDSZ megállapította, hogy az elfogadott változások

- nem támasztják alá a családok támogatásáról kinyilvánított kormányzati szándékot,

- nem segítik a munkaerőhiány – kormányzat által is felvállalt - kezelését,

- ellene hat a kormány által is sokszor kinyilvánított öngondoskodások szükségességének, az egészségmegőrzésnek,

- nem segíti - a szintén kormányzati szándékként megfogalmazott - bérfelzárkóztatást, az elmúlt évek ez irányú erőfeszítéseit semmissé teheti, hiszen a munkavállalók jelentős nettó jövedelemcsökkenését eredményezi!

Az EVDSZ felhívja a kormányzat figyelmét, hogy az előbbiekben felsoroltak miatt az elfogadott adójogszabályok ellentétesek a kormányzat által meghirdetett társadalom-politikai célokkal, nem beszélve arról, hogy a szociális partnerek – mind a munkáltatói, mind a munkavállalói szervezetek – ellenzik a cafeteria rendszer „kivégzését”.

Az EVDSZ felkéri a kormányt, hogy 2018 október végéig gondolja át az elfogadott adójogszabályok esetleges módosítását, azokat hozza összhangba mind a kormány által megfogalmazott társadalom-politikai célokkal, mind a munkáltatói, mind a munkavállalói szervezetek javaslataival, törekvéseivel, követeléseivel.

Az EVDSZ kezdeményezi, hogy a LIGA Szakszervezet fogjon össze mindazokkal a konföderációkkal, szakszervezetekkel akik hajlandóak tenni az elfogadott adótörvények megváltoztatásáért, alakítson ki akciószövetséget és készüljön cselekvési program (2018. szeptember elejétől – 2018. november végéig) az érdekérvényesítés eredményessége érdekében.

Az EVDSZ felkéri a munkáltatói szövetségeket - különösen a Villamosenergia-ipari Társaságok Munkáltatói Szövetségét – hogy alakítsák ki álláspontjukat az adótörvények változtatásával kapcsolatosan és az tegyék közzé azt!

Az EVDSZ kész minden törvényes eszközzel küzdeni az adójogszabályok megváltoztatásáért, részt venni minden megmozdulásban, akcióban, amely a közös munkavállalói és munkáltatói érdekek érvényesítése érdekében meghirdetésre kerül. Az EVDSZ meggyőződése, hogy amennyiben a 2019. évi adótörvények megváltoztatására nem kerül sor az ősz folyamán, a munkabéke veszélybe kerül a munkáltatók és a munkavállalók közötti bértárgyalások során. Komoly konfliktusokkal, munkaharccal kell számolnia a kormányzatnak!

Az EVDSZ ezen állásfoglalását  - a társadalom tájékoztatása érdekében igénybe vett nyilvánosság mellet - közvetlenül is eljuttatja az országgyűlési, kormányzati döntéshozókhoz, a parlamentbe jutott pártokhoz, a munkáltatói szövetségekhez, a szakszervezeti konföderációkhoz és az ágazati szakszervezetekhez, bízva abban, hogy a „józan ész”, a „megfogalmazott kormányzati szándékok” győznek a „rövid távú, napi politikai érdekek” felett.

EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK!