A Közalkalmazottak Szakszervezetéhez tartozó akadémiai és nem akadémiai kutatóintézetek szakszervezeti tagsága többségének akaratából 1988. június 25-én megalakult a tudományos dolgozók önálló szakszervezete, a TUDOSZ. Az alakuló ülésen a résztvevő küldöttek megvitatták az alapszervezeti küldötteikből létrehozott bizottság által előzetesen készített program és szervezeti és működési szabályzat tervezetet. A vitában a 205 küldött közül 37-en vettek részt.

A vitában elhangzottak:

… a tudomány társadalmi leértékeléséről ma Magyarországon gyakran beszélünk.

… a kutatások költségvetési támogatásának az összege és aránya az utóbbi tíz évben folyamatosan és gyorsuló ütemben csökkent, s jelenleg a költségvetés 0,7 százaléka …

… a műszer- és az eszközállomány kritikus mértékben amortizálódott, a kutatóintézeti dolgozók bér- és jövedelmi viszonyai nagyobb mértékben romlottak az utóbbi tíz évben, mint a keresőképes lakosság bér- és jövedelmi viszonya …

… a tudományos munka csak úgy lehet hatékonyabb, ha a kutatók nem aprózzák szét munkaidejüket, munkaerejüket, hogy a megélhetéshez szükséges pénzt előteremtsék …

… a TUDOSZ legyen nyitott minden szakszervezeti törekvésre, amely a tudományos dolgozók érdekvédelmének és érdekképviseletének a javítására irányul.

… szükséges munkáltatói szervezet létrehozása, amely fölvállalhatná a szakmai és a tudománypolitikai kérdések képviseletét, egyben megoldhatná a szakszervezeteknek azt a régi problémáját, hogy a munkáltatói érdekek egybemosódnak a munkavállalói érdekekkel.

… akkor lehet hatékony egy szakszervezet, ha az eddigi bürokratikus centralizmust demokratikus rendszer váltja fel, ….

… a szakszervezeti munka új körvonalai szorosan összefüggnek a nyilvánosság kiépítésével és működtetésével

… az új szakszervezet létrejötte jelentős lépés a magyar szakszervezeti mozgalom demokratikus megújulása, modernizálása irányában

… ha az élet, a társadalmi változások, a tagság úgy kívánja, akkor legyünk rugalmasak, nyitottak, módosítsunk, változtassunk időben, legyen erőnk a korrigálásra, a megújulásra.

A 30 évvel ezelőtt megalakult Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) a születésnapját egy a Benczúr Hotelben megrendezett konferenciával ünnepeli meg 25-én délután. A konferencián felszólalnak a TUDOSZ elnökei, a munkáltatók képviselői. A fiatalok elmondják, hogyan látják ők a szakszervezeteket, majd a résztvevők megbeszélik, hogy hogyan képzelik el a követező 30 évet.