Figyelembe véve, hogy az elmúlt két parlamenti ciklus során a munkavállalók jelentős részét érdekképviseleti és érdekvédelmi szempontból hátrányosan érintő jogszabályok kerültek megalkotásra; a SZEF XV. Kongresszusa felhívja a megalakuló új kormányt és a mögötte álló parlamenti többséget, hogy a 2018 – 2022 közötti időszakban a szakszervezetek bevonásával vizsgálja felül a Munka Törvénykönyvét és a közszolgálatban dolgozók státuszát maghatározó jogszabályokat.

A SZEF XV. kongresszusa 2018. április 14-én, szombaton 11:00-kor kezdődött. Helyszíne: Budapest, VI. ker. Benczúr utca 45. (a VDSZ székház) 4. emeleti tanácsterem. A tanácskozás alapvetően „technikai” volt, az évenkénti, törvényileg előírt rendhez igazodva.

 Üzenete, különösen az országgyűlési választások és az új (ill. a régi) kihívások révén azért jócskán van.

 NAPIRENDEN VOLT

Beszámoló a SZEF 2017. költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról, mérleg- és eredmény-kimutatás, előadó: Földiák András elnök;  2. A FEB véleménye a SZEF 2017. költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról elkészített mérleg- és eredmény-kimutatásról, előadó: Fehér József FEB elnök; 3. A SZEF 2018. évi költségvetése, előadó: Földiák András elnök; 4. A FEB véleménye a SZEF 2018. évi költségvetés tervezetéről, előadó: Fehér József FEB elnök; 5. A Szövetségi Tanács beszámolója az előző Kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkáról - vita kitekintéssel a jövőre és a Szövetségi Tanács által elfogadott Állásfoglalásra és Feladattervre, előadó: Földiák András elnök; 6. A SZEF Akadémia három évada, előadók: Boros Péterné alelnök, Földiák András elnök

 KÖVETELÉSEINK

 1.Követeljük a háromoldalú országos, általános hatáskörű érdekegyeztető intézmény visszaállítását, az ágazati kollektív szerződések rendszerének kiterjesztését, a párbeszéd bizottságok munkájának érdemivé tételét. 

2. A munka világára, a szakszervezetekre és a sztrájkjogra vonatkozó jogszabályokat harmonizálják az ILO egyezségokmányok és az EU vonatkozó direktívái szerint.

3. Követeljük a közszolgálati jogállások kinevezési, képzési, minősítési és javadalmazási szabályainak egységes elvű rendezését a kezdő illetménytételek általános rögzítését a minimálbérhez, és a felsőfokú végzettséghez kötött beosztások diplomás bérminimumának meghatározását.

4. Követeljük a kiskeresetű alkalmazottaknak járó adójóváírás és a béren kívüli juttatások rendszerének általános visszaállítását.
A minimálbér nettó összege érje el a létminimumot, és ennek érvényesülnie kell a nyugdíjminimumban is!

5. Követeljük az azonos munkáért, azonos bér elvének következetes és jogszabályokkal garantált érvényesítését.  Meg kell szüntetni azt a tarthatatlan helyzetet, amely szerint az azonos beosztásban dolgozó nők keresete Magyarországon átlagosan 17%-al kevesebb, mint a férfi munkavállalóké. 

6. Követeljük, hogy a Magyar Államkincstár és a nemzetgazdaság valamennyi foglalkoztatást végző szervezete a jogszabályok erejénél fogva legyen kötelezett a szakszervezeti tagdíjak levonásában és továbbításában közreműködni.

ELVÁRÁSAINK

Azt várjuk a következő kormánytól, hogy jól működő, élhető országot teremtsen!

1. Ez nem történhet úgy, hogy az együttműködésből kizárja a szakszervezeteket. Nem történhet úgy, hogy egyeztetés nélkül átírja a törvényeket. Nem történhet úgy, hogy hatalmas összegeket látszatberuházásokra és előre lejátszott, méregdrága közbeszerzési pályázatokra költ. Ha ezek az összegek a köz javára hasznosulnának, rögtön jobb lenne a kórházak állapota és az iskolák ellátottsága. 

2. Demokratikus jogállamokban a szakszervezetek, a kormány egyenrangú szociális partnerei. Azért kell velük tárgyalni, mert csakis a közös gondolkodás vezethet eredményre.

3. A SZEF azért dolgozik, hogy az ország polgárai boldogabbá, egészségesebbé, műveltebbé, ez által versenyképesebbé váljanak, és itthon maradjanak. Ehhez kell a méltányos elismerés, azoknak az embereknek, akik a közért dolgoznak. Ők az orvosok, ápolók, mentősök, pedagógusok, tűzoltók, katonák, a rendvédelemben dolgozók, a kulturális intézmények munkavállalói, a kisgyermekeket gondozók, szociális munkások, a közmédia dolgozói, az önkormányzatok és az állami hivatalok tisztviselői.

2018. ápr. 14.

SZEF Sajtóiroda