Nyilvános eszmecsere a szociális Európa állapotáról, mindenekelőtt a szociális jogok európai pillérének valamennyi EU-tagállamban történő megvalósítósának lehetőségéről.

M e g h í v ó

 Európa a szociális úton – közösség a társadalomért, az emberekkel

 Időpont: 2018. március 10., szombat, 10:00-12:15

 Helyszín: Kossuth Klub, Budapest, Múzeum utca 7.

Angol-magyar szinkrontolmácsolás biztosított.

A rendezvény célja: Nyilvános eszmecsere a szociális Európa állapotáról, mindenekelőtt a szociális jogok európai pillérének valamennyi EU-tagállamban történő megvalósítóságának lehetőségéről.

A hosszan elhúzódó pénzügyi és gazdasági válság számos EU-tagállamban – főleg az euróövezet perifériáján – ellehetetlenítette az általános szociális vívmányok megőrzését. A Brexit is olyan kihívás, amely máshová helyezi az Európáról szóló vita súlypontját, és potenciálisan gyengíti az EU fiskális erejét.

Éppen ezért eljött az ideje annak, hogy beszéljünk az európaiaknak a jobban működő monetáris unión belüli mélyebb integrációról, illetve a polgárok több szolidaritás iránti vágyáról. Ugyanakkor a jobb gazdasági teljesítményre ösztönző tetterőt össze kell kapcsolni egyrészt az új szociális agendával, amely a szociális jogok európai pillérének jelentőségére világít rá, másrészt az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozására vonatkozó új javaslattal.

Mit várhatnak az európai munkavállalók egy új német kormány hivatalba lépése után, és mit követelhetnek a 2019-es európai parlamenti választásokat előkészítő politikai erőktől? Vannak arra vonatkozó elképzelések, hogyan lehet az Európai Uniót népszerűbbé tenni a dolgozó emberek és szakszervezeteik körében? Hogyan kezelhetjük Európában a szociális egyenlőtlenségeket? Hogyan erősíthetjük a munkavállalói jogokat a globalizált világban, és hogyan kezelhetjük a digitalizációs folyamat, a negyedik ipari forradalom következményeként fellépő bizonytalanságot?

Az eszmecsere lehetőséget kínál a szakszervezeteknek arra is, hogy kifejtsék az új német és magyar kormányokkal, valamint az európai intézményekkel kapcsolatos jelenlegi és jövőbeni elvárásaikat.

P r o g r a m

Moderátor: Bombera Krisztina újságíró

10.00          Regisztráció

10.30          Megnyitó: Jan Niklas Engels igazgató, Friedrich Ebert Alapítvány Budapest

                                       Kordás László, elnök, Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ)

10.40          Vitaébresztő előadás: Reiner Hoffmann elnök, Német Szakszervezeti Szövetség (DGB)

Elvárások az igazi szociális Európával szemben – mi legyen a következő lépés? Hogyan hajtható végre a szociális jogok európai pillérének megvalósítása? Hogyan látja a DGB a munkavállalók érdekeivel összefüggő kérdések alakulását a változó társadalmakban és gazdaságokban? Mit vár és tesz a DGB Németországban és az EU-ban? Milyen képet mutat a német szociális partnerség és a munkavállalói részvételi modell jövője – otthon és külföldön? Milyen együttműködési forma lehetséges európai szinten?

 11.10          Előadás: Kordás László elnök, Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ)

Hogyan tovább? Hogyan látja a MASZSZ a munkavállalói érdekekkel, szociális partnerséggel és párbeszéddel kapcsolatos témákat? Milyen reményei és követelései vannak a magyar dolgozóknak az elkövetkezendő években?

11.25          Előadás: Andor László korábbi EU-biztos

A szociális jogok európai pillérének gyakorlati megvalósításának kilátásai az EU tagállamaiban és az EU struktúráin belül.

 11.40          Kérdések és válaszok

12.00          Összefoglaló és az eszmecsere vége

12.15          Szendvicsebéd