A „Munkahelyi egészség és biztonság erősítése a bányászat, kőfejtés ágazatban” C. GINOP-5.3.4-16-2016-00009 PROJEKT keretében készül a munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus tananyaga. 2018. február elején sor került a szakértői egyeztetésre.

 A GINOP projekt keretében készülő tananyag elsődleges célközönsége a munkavédelmi képviselők és az ugyancsak a projekt során megvalósuló képzés résztvevői, illetve mindenki, aki használni szándékszik majd a jövőben elektronikusan is elérhető anyagot. A szakértői egyeztetésen döntés született az egyes fejezetek/témák szerzőit illetően. A tananyag részét fogják képezni az olyan fejezetek, mint az 1. Egyéni védőeszközök az ágazatban; 2. Biztonságos munkaeszközökkel és munkahellyel kapcsolatos követelmények az ágazatban, 3. A munkavédelmi és munkaegészségügyi prevenció lehetőségei az ágazatban, 4. Kockázatértékelési módszer az ágazatban, 5. Munkaadók és munkavállalók jogai és kötelességei a munkavédelemmel kapcsolatban, az ágazatban (munkavédelmi képviselők választása a módosított Munkavédelmi Törvény alapján, a Munkavédelmi hatósággal való kapcsolat; specifikus munkavédelmi szabályzatok az ágazat munkahelyein; munkavédelmi oktatás lehetősége és megvalósítása az ágazat munkahelyein). Az anyag elején sor kerül a fogalmak, így a munkavédelmi képviselő fogalmának tisztázására. Egyebek mellett megállapodás született abban a tekintetben is, hogy célszerű nemzetközi példák bemutatása is munkavédelem működését illetően, illetve olyan témákat is érdemes lenne a tananyagba belevenni, mint pl. a munkaidő beosztás hatásait a munkavégzésre, s kapcsolatát a munkavédelemmel. Az egyszerű nyelvezet, a sok ábra hozzájárulhat a tananyag feldolgozásának hatékonyságához.