A „Munkahelyi egészség és biztonság erősítése a bányászat, kőfejtés ágazatban” c. Ginop-5.3.4-16-2016 projekt keretében elkészült a „Munkavédelmi és munkaegészségügyi kockázatok és megoldások a bányászat és kőfejtés ágazatban Jó példák” című hézagpótló kiadvány, a felszíni ásványi nyersanyag-kitermelő iparban különösen nagy veszélynek kitett dolgozó munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítása, : a munkaadók és a munkavállalók képviselőinek (munkavédelmi képviselők és szakszervezeti bizalmiak) tájékoztatása céljából.

 A szerzők a projektben résztvevő és az ágazatban munkálkodó munkavédelmi és munkaegészségügyi szakemberek, szakmai megvalósítók, így Dr. Borodi Judit Bőhm Balázs, Dr. Dovrtel Gusztáv, Dr. Horn János, Dr. Izsó István, Lukucza György és Dr. Szabados Gábor, valamint Szabó Tibor (szerkesztő).

A kiadványban a munkavédelemmel kapcsolatos legfontosabb alapelvek és jogszabályok ismertetése mellett megtaláljuk a bányászati munkahelyekre, bányaüzemre vonatkozó sajátos munkavédelmi követelményeket, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltételeit. Részletezi a bányászat és kőfejtés ágazatra jellemző főbb foglalkozási megbetegedéseket. A kiadvány fontos részét képezi a kockázatkezelési módszerek és a lehetséges prevenció bemutatása, valamint az ezekkel kapcsolatos jó gyakorlatok ismertetése.

 Kiemeljük a munkáltatóknak szóló fontos üzenetet: „A bányászati munkahelyek szinte minden kóroki tényező szempontjából jelentős terhet rónak a munkavállalóra. Hosszabb idejű munkavégzés után számos foglalkozási eredetű betegség alakulhat ki. A dolgozók egészségének és munkaképességének lehető legjobb megőrzése érdekében hozott rendelkezések, szabályozások betartása és betartatása ezért igen fontos.” (p. 47).

A kiadvány teljes szövege elérhető és letölthető itt.