Sürgősségi eljárást kér a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) a bértábla 2017. évi, egy havi alapilletménnyel történő korrekciója ügyében.

2017. december 8-án a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Küldöttközgyűlést tartott. Mint a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közlemény leszögezi: a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Küldöttközgyűlése elismeri és megköszöni Magyarország Kormányának a 2016. évben tett intézkedéseit, melyet az egészségügyben foglalkoztatott szakdolgozók anyagi helyzetének javítása érdekében tettek, s ezt a 2016. szeptember 1-jétől bevezetett új egészségügyi szakdolgozói bértáblában rögzítettek.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara továbbra is a 2016-ban elfogadott egészségügyi szakdolgozói bértábla rendezés alapelvei mellett áll ki, melyek a következők:

A bértáblának differenciáltan tükröznie kell az egészségügyi szakdolgozó szakképesítésének szintjét és az egészségügyi pályán eltöltött életévek számát.

A 2016. június 8-án elfogadott elvek alapján kialakított bérfelzárkóztatási program, a megjelent konkrét táblázatok (2016.09.–2019.11.01.) ezt teljes mértékben tükrözte.

Az azóta eltelt időben a nemzetgazdaság kedvező változásai hatására bekövetkezett kormányzati intézkedések okán új helyzet alakult ki, mely felülírta az előzetesen elképzelt terveket, ezért tartjuk szükségesnek a korábban kialkudott bértábla korrekcióját, az emelések ütemezésének újra gondolását és módosítását.

Továbbra is javasoljuk, hogy a mindenkori garantált bérminimumhoz illeszkedve legyen kialakítva a szakdolgozói fizetések besorolásának rendszere.

Az egészségügyi ágazatban tapasztalható emberi erőforrás krízis a szakdolgozó munkavállalókat jelentősen érinti, ezáltal a még rendszerben dolgozó kollégák jelentős többletterhet vállalnak napi munkájuk során.

Sürgősségi eljárást kérünk a bértábla 2017. évi, egy havi alapilletménnyel történő korrekciója ügyében.

Kérjük, hogy az alapellátásban foglalkoztatott tagtársaink helyzetét is kiemelten kezeljék, különös tekintettel a védőnők, a fogászati ellátásban dolgozó asszisztensek, a háziorvosi praxisok és az otthoni szakápolás és hospice ellátás területén foglalkoztatott szakdolgozókra.

Kérjük, hogy 2018-ban a Kollektív Szerződés az egész ágazati szintre terjedjen ki.

A közel 105 000 főnyi tagságunk és családjuk nevében kérjük, hogy a soron következő kormányzati döntések során az egészségügyi szakdolgozói helyzet kapjon prioritást!

 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara