Tisztelt Ügyvivő Testület!
A Magyar Nemzet 2017. december 7-i számában megjelent nyílt levelükre válaszolva tájékoztatom Önöket, hogy az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) "Hogyan teljesít Magyarország?" című 2015. évi kiadvány adatai szerint a kormányzati foglalkoztatás (ideértve a kormányzat valamennyi szintjét és a társadalombiztosítási alapokat is) átlagos mértéke a magyarországi teljes munkaerő 18,8 százalékát teszi ki, ami jelentősen meghaladja a környező országokban mért arányokat.  Szlovéniában 16 %, Csehországban 13,5% Szlovákiában 13 %, Ausztriában és Németországban 11 %, Lengyelországban nem éri el a 10 %- ot.  Az OECD átlag: 15,5 %. A számok igazak, ellenőrizhetők.

A fenti felsorolás egyértelműen azt igazolja, hogy Magyarországon a központi igazgatás és az intézményi szféra mérete és súlya jóval nagyobb, mint régiós partnereinknél. Drága és túlduzzasztott apparátust kell eltartanunk, ami szinte elviselhetetlen teherként nehezedik gazdaságunkra. Ennek egyik következménye, hogy állampolgáraink és vállalkozásaink adóterhelése a régióban a legmagasabb.

Mi lehet a magyarázata annak, hogy Magyarországon kiemelkedően sokan dolgoznak az állami szektorban? Két válasz is lehetséges:
a.)    A gazdaság teljesítményéhez mérve is indokolatlanul nagy létszámú központi apparátus az élet minden területére be akar furakodni, így az ügyintézés lassú, bürokratikus és rendkívül drága. A hatékonyság és a racionalitás követelménye egyáltalán nem érvényesül. A közszolgálati szektor létszáma még napjainkban is folyamatosan bővül. Az állam beavatkozik a magánszemélyek és a vállalkozások életébe, de nem azzal a céllal, hogy az életminőséget és az állampolgári közérzetet javítsa, hanem azzal a szándékkal, hogy a nehezen értelmezhető szabályrendszerét végrehajtsa, és végrehajtást szigorúan ellenőrizze. Ehhez sok hivatal, sok intézmény és sok munkavállaló kell. A karcsúbb közszolgálat és az ésszerű létszámgazdálkodás igénye fel sem merül. Úgy látom, hogy Önökben sem.

b.)    A másik lehetséges magyarázat: a hazai közszféra munkavállalóinak tehetsége, tudása és teljesítménye messze elmarad szlovák, osztrák és lengyel kollégáikétól, hiszen a számok azt mutatják, hogy az összes foglalkoztatotthoz viszonyítva Szlovákiában 30, Lengyelországban csaknem 50 százalékkal kisebb létszámmal végzik el az állami feladatokat. (Megjegyzés: Magyarországon a minisztériumi dolgozók létszáma 2010-hez képest megduplázódott. Vajon miért?)

Tisztelt Ügyvivő Testület!

Kellemetlen hangvételű és személyeskedő nyílt levükben vitára hívják a VOSZ elnökét. Nem érzékelik, hogy Önöknek nem egy vállalkozói érdekképviselet vezetőjével van vitájuk, hanem az OECD által közzétett – és hazánkra nézve kedvezőtlen – adatokkal nem tudnak mit kezdeni, holott a nemzetközi szervezet szikár adatokkal és tudományos alapossággal elemzi, illetve jellemzi a hazai közszolgálati szféra helyzetét? A 2x2=4 igazságtartalmáról senkivel nem kívánunk polemizálni.

Egyetlen megoldás kínálkozik. Racionális létszámcsökkentést kell végrehajtani a közszolgálati szférában! A felszabaduló képzett munkaerő majd helyet talál a krónikus munkaerőhiánnyal küzdő versenyszférában. A megmaradt – jelentősen karcsúsított és professzionális szemléletű – közszolgálati állomány pedig a létszámcsökkenésből eredő bértömeg-tartalékból magasabb szintű javadalmazásban részesülhet. Ez a helyes irány, ezt támogatja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége.

Dr. Dávid Ferenc főtitkár

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Kiadó: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége