A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma már a tavalyi bértárgyalások során és az OKÉT testületi ülésein is többször nyomatékkal kérte a kormány képviselőjét a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatására kialakult tarthatatlan közszolgálati bérhelyzet felülvizsgálatára, valamint a sürgető kérdések megoldását szolgáló intézkedések megtételére. Rendkívül kedvezőtlen az a tény, hogy ez az elmúlt egy évben nem történt meg. Ezért a SZEF Ügyvivő Testülete tiltakozik a versenyszféra érdekegyeztető fórumának, a VKF-nek azon döntése ellen, mely szerint a munkaerőpiaci helyzetjelentős változásai ellenére sem kezdik meg a tavaly kötött bérmegállapodás újratárgyalását, sőt rögzítették: maradjanak érvényben az akkor elfogadott összegek. A SZEF, mint a közszolgálat érdekképviselet konföderációja, felemeli szavát az ellen, hogy a VKF testületében nincs megfelelő képviselete a közszférának és az nem is veszi figyelembe a közügyeiért dolgozó 690 ezer munkavállaló érdekeit. Ennek ellenére mégis (ő volna) jogosult a sorsukról dönteni?


A hatéves (2017-2022) bérmegállapodás értelmében a 2018-ban életbe lépő két bérelem (minimálbér, garantált bérminimum) hatására a „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény” bérkategóriái immár teljességgel érvényüket vesztik. Mindenki közel ugyanannyit kap (?). Alig marad olyan nyugdíj előtt álló, felsőfokú végzettségű munkatárs, akinek a bére a garantált bérminimum összegét szerényen meghaladja. Mindenki más, így a több diplomával, doktori címmel, harminc éves munkaviszonnyal rendelkező szakember is ugyanazt a fizetést kapja, amit a középfokú tanfolyami végzettségű 18 éves pályakezdő. Ez a felsőfokú szakmai tudásnak, a hosszú évek során megszerzett tapasztalatnak, az életkornak sértő semmibevétele.

Az állam, mint munkáltató, nem biztosítja saját főállású és szakképzett dolgozóinak a méltó megélhetést, valamint megalázva őket semmibe veszi a megszerzett magasabb tudást. Ám ez nem csak az ő számukra súlyos csapás, hanem minden magyar embernek kis kárt okoz, mert a közszolgáltatások mai színvonala ilyen bérek mellett nem tartható fenn. Egyre kevesebben vállalják ennyi pénzért a komoly szakmai felelősséggel járó munkát. Súlyos tévedés, hogy a közfeladatainak ellátását a piac szabályozza, mert az állami felelősség! Köztudott, hogy van iskola, amely ebben a tanévben még nem volt képes matematika szakos és informatika szakos tanárral órát tartani. Sajnálatos, hogy nem csak szaktanárok hiányoznak, hanem orvosok, nővérek, tisztviselők, szociális gondozók, bölcsődei és kulturális alkalmazottak. Nem lesz hozzáértő ember, aki elkészíti a jogosítványunkat, gondozza a gyermekünket, közreműködik egy koncerten vagy színházi előadáson. Nem intéződnek a befektetők engedélyei, építkezési ügyei sem, akik ezt felismerve, rövid időn belül jobban működő országba viszik el a tőkéjüket, és ez az egész magyar nemzetgazdaságnak, így mindnyájunknak kárt okoz.

Hosszú évtizedek óta a közösségi szolgáltatások nem küzdöttek ennyi problémával, nem voltak ennyire veszélyeztettek és nem fordult elő, hogy ez a kialakult helyzet az ország fejlődésének akadályává vált.

A SZEF, mint a közszolgálati szakszervezeti tagok konföderációja nem csak a tagjai érdekében követeli a leghatározottabban ezeket a bérintézkedéseket, hanem a magyar közszolgálatban dolgozó minden munkavállaló érdekében, valamint a polgárok ellátásáért emeljük fel szavunkat, akiket a közszolgáltatások színvonalának romlása károsan érint.
Elkerülhetetlenül fontosnak tartjuk azonnali tárgyalások megkezdését, a meglévő bérelemek 2018-ra megállapított összegeinek emelését és a diplomás bérminimum bevezetését, az alábbiak szerint: 

2018. január 1-től Magyarországon a közszolgálat számára a minimális bértarifa 3 lépcsős legyen az alábbiak szerint:

1.) MINIMÁBLÉR (alapvető funkciója az, hogy a minimális életfeltételekhez szükséges jövedelmet biztosítsa.)
2018. január 1-től:145.000 Ft legyen.
(A jelenleg hatályos megállapodás ezt az összeget 138.000,-Ft állapítja meg. Az általunk javasolt összeg a 2017 évi minimálbérhez képest 13.7 % magasabb.)

2.)    SZAKMUNKÁS bérminimum: (alapvető funkciója a legalább középfokú végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben dolgozók legkisebb munkabérének garantálása)
2018. január 1-től :188.500 Ft legyen.
(A jelenleg hatályos megállapodás ezt az összeget 180.500,- Ft állapítja meg. Az általunk javasolt összeg 30%-kal magasabb, mint az általunk javasolt minimálbér)

3.)      DIPLOMÁS BÉRMINIMUM: (jelenleg nincs szabályozva)
2018. január 1-től: 245.000 Ft legyen.
Alapvető funkciója a felsőfokú végzettséghez kötött munkakörökben végzett munkáért járó legkisebb munkabér garantálása. Összege 30 %-kal magasabb, mint az általunk javasolt szakmunkás bérminimum.
       
Amennyiben nem születik haladéktalan döntés a közszolgálati bérhelyzet javítására vonatkozóan, akkor a SZEF kénytelen lesz országos közszolgálati megmozdulások előkészítését megkezdeni, és jövő év első negyedévében ezeket megszervezni.

Budapest, 2017. október 29.
                                                                                                    
Földiák András
elnök