Számos szervezeti, finanszírozási változás történt az elmúlt években a rendelőintézetekben, ami a járóbeteg-ellátást intézeti, menedzsmenti és a szakdolgozókat egyéni szinten is érintette. Míg az orvoslásban speciális szakvizsgával azonos rendelésen dolgozik az orvos, addig a szakdolgozóknak több területen kell asszisztensi feladatokat ellátni.

A Kollektív Szerződés ágazati kiterjesztését javasoljuk minden járóbeteg-szolgáltatóra, szorgalmazzuk az ágazati bérrendezés ütemezésének és mértékének módosítását tekintettel a garantált bérminimum emelés mértékére. Szükségesnek tartjuk az ágazati pótlékrendszer áttekintését és módosítását a járóbeteg-ellátásban foglalkoztatott szakdolgozókra vonatkozóan, figyelembe véve a MESZK pótlékrendezési javaslatát. Ezen intézkedések kedvező hatással lehetnek az ágazat munkaerő-megtartó és toborzó képességére. A minimumrendelet járó-betegellátást szabályozó részeit harmonizálni kell az új szakképzési rendszerben megszerezhető szakképesítésekhez és végzettségi szintekhez. Fontosnak tartjuk a szakdolgozók egységes védőruha ellátásának biztosítását a járó-betegellátás területén. Támogatjuk a kiterjesztett hatáskörű ápolók alkalmazását a járó-betegellátásban és a krónikus betegek gondozásában. Elengedhetetlen a licence által elvégezhető feladatok rendszerének ismételt áttekintése, átdolgozása. Kiemelt fontossággal bír a járóbeteg-utak szabályozásának módosítása az alapellátás, és a szakellátás között a sürgősségi betegellátó osztályok tehermentesítése érdekében.
    
 Kiadó: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara