Tegnap jött ki az Eurostat legújabb listája, amelyen az egy főre jutó GDP alapján rangsorolják az országokat és régiókat. Magyarország négy régiója is szerepel a felsorolásban, ráadásul elég előkelő helyen, de ez most egyértelműen elszomorító: a legszegényebb uniós régiók között ugyanis kilencedik helyen végzett az Észak-Alföld, rögtön utána a tizedik helyen a Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország holtversenyben, végül a tizennégy-tizenhetedik helyen, szintén holtversenyben másokkal a Dél-Alföld. A szegénylistán a románokkal, bolgárokkal, lengyelekkel, görögökkel és egy francia régióval szerepelünk, a lengyelek és a bolgárok még nálunk is rosszabb helyzetben vannak: ők öt régióval képviseltetik magukat, ráadásul a bolgárok végeztek az első helyen – olvasható a Magyar Narancsban.

A leggazdagabbak a németek, öt régiójuk került fel a listára, de jól szerepeltek az osztrákok, az északi államok és az angolok is, első helyen London nyugati fele végzett, míg Pozsony térsége az ötödik legmódosabb régió.

Forrás: Magyar Narancs

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ