Hogyan és mikor osztható be vasárnapi, vagy munkaszüneti napon történő munkavégzésre a munkavállaló? A D.A.S. JogSzerviz szakértője elöljáróban leszögezte, hogy nagyon fontos, miszerint a vasárnapi munkavégzésért a munkavállalónak ötven százalékos bérpótlékot köteles fizetni a munkáltató.

A legtöbben, akik az általános munkarend szerint dolgoznak, szerencsésnek mondhatják magunkat, hiszen hétfőtől péntekig tart a munkavégzési kötelezettségük. Sokan vannak, azonban, akiknek hétvégén, különösen vasárnap, illetve egyes munkaszüneti napon is dolgozniuk kell – fejtette ki dr. Fekete Klaudia.

A 2012. évi I. Munka Törvénykönyve szerint vasárnapra a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben, az idényjellegű, a megszakítás nélkül, a több műszakos tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló osztható be.

Továbbá a készenléti jellegű munkakörben, a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben, társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén, külföldön történő munkavégzés során, valamint a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló osztható be.

A munkáltató minősítése

A törvény alapján a rendeltetése folytán vasárnap, vagy munkaszüneti napon is működőnek akkor minősül a munkáltató, ha a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagy baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Munkarend és idényjelleg

Idényjellegűnek abban az esetben minősül a munkarend, ha a tevékenysége az év egy bizonyos évszakához, vagy időpontjához kötődik.

Megszakítás nélkülinek abban az esetben minősül a munkarend, ha naptári naponként hat órát meg nem haladó tartamban vagy naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel és társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul, vagy a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható.

Több műszakos a munkakör, ha tartama hetente eléri a nyolcvan órát. Készenléti jellegűnek akkor tekinthető a munkakör, ha a munkavállaló a rendes munkaidő legalább egyharmadában tényleges munkavégzés nélkül áll rendelkezésre, vagy ha a munkavégzés a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár.

A havi bérjegyzék ellenőrzése

Nagyon fontos, hogy a vasárnapi munkavégzésért a munkavállalónak ötven százalékos bérpótlékot köteles fizetni a munkáltató. Ha pedig munkaszüneti napon kerül beosztásra munkavégzés céljából a munkavállaló, száz százalék bérpótlék illeti meg.

Ezek alapján javasolt, hogy a felsorolt munkakörben dolgozók mindenképpen ellenőrizzék a havi bérjegyzékük alapján azt, hogy a munkáltató eleget tett-e a bérpótlék fizetésére irányuló kötelezettségének – mondta végezetül dr. Fekete Klaudia.

Forrás: Origo

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ