Fizetésemeléssel tartja meg alkalmazottait az ünnepek előtt hajrában az Auchan, a Tesco pedig több száz új embert foglalkoztat. Nemcsak a kereskedelemben, a közszolgálati vállalatoknál is munkaerőhiánnyal küzdenek. A munkástanácsok szervezete a nyugdíjasok újrafoglalkoztatását javasolja.

A szeptemberi országos sztrájk akár egymilliárd forintos kárt is okozhatott a Tescónak. A multicég engedett a követeléseknek: a béremelés mellett több száz új embert alkalmaz. Az Auchan áruházlánc nem várta meg a sztrájkot, novemberrel emel: 30-40 ezer forinttal is többet kaphatnak az alkalmazottak.

Minden cégtől azt hallottam vissza, hogy köszönik a tescósoknak, hogy miattuk lesz béremelés. A tescósok meg néha azt mondják, »Mennyit emelt az Auchan, mindezt azért, mert mi sztrájkoltunk, hol itt az igazság?« Én mondtam, hogy a jövő évtől ez vissza fog köszönni, de azt tudom mondani, hogy igen, könnyebbek lettek a tárgyalások, fogalmazhatunk úgy, hogy eddig csak fenyegetőztünk, hogy az asztalra csapunk, de most már látták, hogy tudunk az asztalra csapni – nyilatkozta a HírTV-nek a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke, Karsai Zoltán.

Karsai Zoltán, a  Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke

Közben a Munkástanácsok Országos Szövetsége bejelentette, hogy a kormány stratégiai partnereivé válnak. A KASZ szerint ez nem segít a bérből és fizetésből élőkön.

Nálunk Európában a legdrágább a bér; nézzük a munkáltatói terheket és a munkavállalói terheket, ez Európában valóban igaz. Minden közgazdasági felmérés mutatja, ebben a kormány egyelőre olyan nagyon nem lép, mert részben áfát csökkent, részben szocpolt csökkentett, és egyelőre bele van szeretve az egy kulcsos szja-ba, holott nyilván az lenne a megoldás, hogy legyen bevétel is; a szakmunkás- vagy minimálbér környékén ne legyen teher. Tehát ebben nem akar részt venni. Igazából a létszámgondokat nem is ellenőrizte. És van még egy probléma, hogy új munkatörvénykönyv bevezetéséről hallani sem akar, azt mondja: egyezzünk meg a munkáltatókkal, a munkáltatók meg azt mondták: köszönik szépen, ez nekik jó – jelentette ki Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének leköszönő elnöke.

A munkaerőhiány nemcsak a versenyszférában, hanem a stratégiai közszolgálati vállalatoknál is valós probléma – erősítette meg a Hír TV kérdésére a szakállamtitkár.

Jövedelem, oktatás, életpályamodell és társadalmi megbecsülés, és hogyha ez megvan, és márpedig ezeknek az elemeknek mindegyike megindult, akkor meggyőződésem, hogy az ön által joggal kérdezett munkaerőhiány – legyen az mozdonyvezetői vagy autóbuszsofőri vagy akár éjszakai szerelői a remízekben – előbb-utóbb megszűnik – nyilatkozta Fónagy János.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége a munkaerőhiányt részben a nyugdíjasok újrafoglalkoztatásával oldaná meg.

„Ennek az egyik eszköze lenne az a bizonyos nyugdíjas-szövetkezetekről szóló jogszabály, de van egy olyan kategória, amelyben még szeretnénk tisztánlátást, előrelépés. Itt az öregségi korhatár előtt nyugdíjba vonult, elég nagy létszámú állományról van szó” – közölte Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.

A kereskedelemben a nagyáruházak közül most a Metrónál feszült a helyzet. A bértárgyalások csütörtökön kezdődnek, ha a cég nem hajlandó tárgyalni, akkor az alkalmazottak elkezdenek készülni a sztrájkra.

Forrás: HírTV

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció