Negyven évesen kismama lettem. Az orvos teljes pihenésre „ítélt” több korábbi műtét és a korom miatt. Most váltottam munkahelyet, ahol fél év a próbaidőm. Felmondhat a cég próbaidő alatt egy terhes kismamának? – kérdezte az adozona.hu olvasója. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász válaszolt.

Próbaidő alatt azonnali hatályú felmondással, indokolása nélkül megszüntetheti a munkáltató a kismama munkaviszonyát abban az esetben is, ha várandós, keresőképtelen, vagy akár mindkettő – szögezte le válasza elején szakértőnk. A várandósság csak a felmondástól védi meg a kismamát. A próbaidő viszont speciális „függő jogi” helyzet, amikor a munkáltató felmondás helyett azonnali hatályú felmondással élhet. Ettől pedig semmi sem védi meg a munkavállalót.

Tény természetesen, hogy a munkáltató sem tehet meg bármit. Bár a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást nem kell indokolni, azonban ha bebizonyosodik, hogy a munkáltató kifejezetten a várandósságra tekintettel szüntette meg a munkavállaló munkaviszonyát, az eljárása az egyenlő bánásmód követelményébe ütközik, ugyanúgy jogellenesnek minősül, mintha az általa közölt felmondás nem lenne valós, világos vagy okszerű. Az eljárás során a jogsérelmet szenvedett kismamának elegendő valószínűsítenie, hogy a munkaviszonyát a terhességére tekintettel szüntették meg, ezt követően már a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét eleget tett.

Jogorvoslatként a kismama munkaügyi bírósághoz (elmaradt jövedelem címén kártérítést igényelhet), illetve az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, bírságot szabhat ki stb.) fordulhat.

Ami a próbaidő tartamát illeti: a munka törvénykönyve (Mt.) 45. paragrafusának (5) bekezdése szerint a felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb tartam kikötése esetén a felek a próbaidőt meghosszabbíthatják legfeljebb egy alkalommal, azonban összességében így sem haladhatja meg a három hónapot.

Az Mt. 50. paragrafusának (4) bekezdése szerint kollektív szerződés rendelkezése alapján a próbaidő tartama legfeljebb hat hónap. Azaz a hat hónapos próbaidő kikötése kizárólag abban az esetben érvényes, ha a munkáltatónál hatályos kollektív szerződés ekként rendelkezik. Ha ilyen nincs, akkor a próbaidő három hónap tartamúnak minősül, mely lejártát követően a munkaviszonyt a munkáltató kizárólag megfelelően indokolt felmondás vagy azonnali hatályú felmondás mellett szüntetheti meg.

Forrás: adozona.hu