Pakovics László államtitkár és Solti Péter Klebelsberg Központ-elnök iskolaigazgatókat nevezett ki, és beszédet is tartott – írja a HVG.

Az MTI tudósítása alapján az alábbi mondatok hangzottak el az ELTE-n a frissen kinevezett iskolavezetők buzdítására:

Palkovics László

„Vitathatatlan, hogy jó irányt jelöltünk ki az oktatásban.”

„Az igazgatók feladata, hogy még jobbá tegyék az általuk vezetett intézményeket, hogy élmény legyen ott tanítani és tanulni. A cél, hogy az oktatási rendszer és a diákok a világ élvonalába kerülhessenek.”

„Az oktatásban végbement változtatások eredményeként hatékonyabb a rendszer és egyértelműbb viszonyok alakultak ki, mindenki tisztán lát.”

„Az igazgatók kezében van a fejlesztés lehetősége, a helyi igényekre nekik kell megtalálni a válaszokat.”

„Az igazgatók fontos feladata a pedagógusok motiválása, munkájuk megfelelő honorálása.”

Solti Péter

„A működés fenntartása, stabilitása kialakult, minden adott a kiszámítható, értékteremtő munkához.”

„Az igazgatóknak munkájuk során nehézségekre ugyanúgy kell számítaniuk, mint sikerekre.”

„Mindig törekedniük kell arra, hogy a kihívásokat keressék, továbbá azokat a pontokat, amelyeken javítani kell.”

Ehhez csak néhány megjegyzésünk lenne:

Az oktatáspolitika az utóbbi években végletesen centralizálódott. Ezen az a visszarendeződés sem segített, hogy most nem egy Klik van, hanem több – ugyanúgy nem dönt semmi lényegesről az iskolaigazgató, nem tudja a helyi igényeket figyelembe venni.

A pedagógusok minőségi munkát jutalmazó korábbi rendszert szinte teljesen eltörölték, a többletmunkáért beígért béremelést (vö: életpályamodell) több évre elhúzták, s közben kivették a a fizetések minimálbérhez való igazítását a rendszerből. Az utolsó – mostani – részletet pedig nem mindenki kapja meg, hanem azt az igazgatók oszthatják el – ám ez nem valódi motivációs rendszer, hiszen kis összegről van szó, és ráadásul a másoknak is beígért béremelés rovására, így ez leginkább feszültségeket szülhet a tantestületekben.

Az összes hazai és nemzetközi felmérésen egyre rosszabbul teljesítenek a magyar diákok.

De legalább igaza van Solti úrnak: az igazgatóknak nehézségekre ugyanúgy kell számítaniuk, mint sikerekre.

Forrás: HVG

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ