A Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) arra figyelmeztette a munkaadókat, hogy tekintettel a migránsválságra, olcsó munkaerőként kihasználja az inséges pénzügyi helyzetben lévő embereket. A szakszervezetekkel nem lehet azt megtenni, hogy ne minimálbért alkalmazzanak a menekültek részére – szögezte le csütörtökön a Südwestrundfunk (SWR) rádiónak nyilatkozva Reiner Hoffmann, a DGB főnöke. „Ezeknek az embereknek sokkal inkább olyan feltételek mellett kellene dolgozniuk, amelyek megfelelnek a német munkavállalók részére biztosított feltételeknek" – figyelmeztetett a DGB főnöke.


   Tárgyalásra késznek mutatkozott Hoffmann a azt illetően, hogy a menekültek könnyebben juthassanak kölcsönmunkához és ily módon a munkaerőpiachoz. Tekintettel arra, hogy sok százezer menekült integrációjára kerül sor a német munkaerőpiacon, a ver.die szakszervezet is óvta a vállalatokat attól, hogy megkerüljék az érvényes előírásokat. Be kell tartani a kollektív szerződésekben és a törvényekben rögzített minimálbéreket – figyelmeztetett Michael Fischer, a ver.die politikában és tervezésben illetékes funkcionáriusa.

Forrás: Blikk

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ