Megjelent a 2014–2020 közötti támogatási időszak első foglalkoztatási célú pályázati felhívása, ami lényegében a munkaügyi szervezet 2015–2018 közti működését szolgálja 102 milliárd forintból – írja a Magyar Idők.

A most meghirdetett, a GINOP-ból finanszírozott Út a munkaerőpiacra elnevezésű program túlnyomórészt a munkaügyi szervezet fejlesztését, javítását és működésének finanszírozását szolgálja majd. A mintegy 102 milliárd forint keretű, önerő és biztosítéknyújtás nélkül igényelhető, vissza nem térítendő támogatásos programra egyetlen pályázat érkezését várják 2015. szeptember 15. és október 30 között. A támogatást igénylők körében ugyanis a konzorcium vezetésére jogosult Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) mellett csak kormányhivatal, illetve indokolt esetben a munkaerőpiacért, foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztérium által, a foglalkoztatás elősegítésében és a munkanélküliség mérséklésében való közreműködés céljából alapított szervezettel közös konzorcium lehet. A pályázatot az NGM-hez kell benyújtani, elbírálásra a benyújtástól számított 30 napon belül, kiemelt eljárásrendben számíthatnak a pályázók.

Kiemelt feladat az uniós álláskeresést segítő Eures hálózat hazai működőképességének biztosítása – többek között a tanácsadók képzése és javadalmazásának biztosítása révén –, igaz, ebben az időszakban az EU is engedi, hogy ennek költségeit az Európai Szociális Alap forrásaiból oldják meg a tagállamok. Az Eures hálózatnak a támogatás révén az alapfeladatai mellett – a nemzeti igények és szakpolitikák figyelembevételével – nyitnia kell a magán-munkaerőközvetítők felé, képessé kell válnia a gyakornoki helyek közvetítésére és az azzal kapcsolatos információnyújtásra is.

A támogatásért cserébe a pályázó vállalja, hogy hozzájárul az álláskeresők és inaktívak – különösen az alacsony iskolai végzettségűek –foglalkoztathatóságának javításához, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatásához, az eszközök hatékonyságának javítása mellett. Hozzájárul továbbá a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás bővítéséhez és a gazdaság munkaerőigényének kielégítéséhez, egyrészt személyre szabott, foglalkoztatást támogató eszközök nyújtása révén – mint a célzott képzés, a munkaerő-piaci szolgáltatások, a foglalkoztatás költségeinek átmeneti támogatása –, másrészt az álláskeresőknek és a munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások elérhetőségének, minőségének, hatékonyságának javítása révén. A célcsoportok számára a foglalkoztatást elősegítő képzésben való részvételre vonatkozó vagy az elhelyezkedést segítő bér- és egyéb támogatások lényegében megegyeznek az eddigi hasonló programokban elérhetőekkel. Emellett térítik a foglakozás-egészségügyi és egyéb alkalmassági vizsgálatok költségeit is.

A program kiemelt támogatni kívánt célcsoportjai között a 25–30 éves pályakezdők mellett az alacsony végzettségű álláskeresők, a tartósan munkanélküliek, a gyermekgondozásból, ápolásból visszatérők és az 50 év feletti álláskeresők szerepelnek. Fontos része lesz a programnak a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés támogatása mindazoknál, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában. A kormány tervei szerint hosszabb távon kizárólag azok kerülnek a közfoglalkoztatás rendszerébe, akiknek a versenyszféra vagy a szociális gazdaság nem kínál munkalehetőséget. A tervek szerint mintegy 90 ezer munkanélkülit vonnának be a programba.

Forrás: Magyar Idők