Újraindította a honvédelmi tárca ösztöndíjas programját, melynek részeként eddig tizenkilenc általános és mentőorvossal, valamint közegészségügyi ellenőrrel és öt mérnökhallgatóval kötöttek szerződést – írja a Magyar Hírlap.

 Az akció azokat a felsőoktatási intézményekbe járó fiatalokat célozza meg, akik a Magyar Honvédségnél hiányként jelentkező egészségügyi és mérnöki területen folytatják tanulmányaikat. A szerződő diákok vállalják diplomájuk időbeni megszerzését és a szerződés tartamával egyező időre a katonai szolgálatot, cserében havonta csaknem százhúszezer forintos juttatásban részesülnek.

Ugyancsak új elem, hogy bevezették az alanyi jogon járó támogatási formát, az úgynevezett árvák kiegészítő támogatását. A tárca jelenleg több mint négyszázharminc apa vagy anya nélkül maradt fiatalról gondoskodik ilyen-olyan formában, amely körből tizenkettő hősi halott, míg huszonkettő a szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következtében elhunyt katona utódja. A hősi halottá nyilvánított honvéd gyermeke esetében az árvaellátás összegének ötven százalékával, szolgálati kötelmekkel összefüggésben elhalálozott honvéd árvája esetében az árvaellátás összegének huszonöt százalékával, a nem szolgálati kötelmek miatt elhalálozott honvéd esetében pedig az árvaellátás összegének tíz százalékával egészíti ki a tárca a havi juttatás összegét. További új elem, hogy ösztöndíjrendszert hoznak létre a nappali iskolarendszerű szakképzésben részt vevő honvédségi árvák tanulmányainak támogatására.

 Forrás: Magyar Hírlap