Jóval kevesebbet keresnek mint más hivatalok munkatársai, és az életpályamodell is csúszik. Egyre kétségbeejtőbb a helyzet a NAV-nál, tudta meg a Figyelő miután a NAV által a Nemzetgazdasági Minisztériumnak készített jelentés a birtokukba jutott. A lap azt írta tavaly annyi munkatárs hagyta ott a szervezetet, amennyien a nyugat-dunántúli régió adóztatási szervénél dolgoznak. Ennek okaként az alacsony fizetést jelölték meg, illetve azt, hogy még mindig nem sikerült rendezni a munkatársak illetményeiről szóló jogszabályi hátteret.
 

Vida Ildikó NAV-elnök lemondását indokló levele a napokban szivárgott ki, ebben pont az életpályamodell csúszását jelölte meg indokként. A NAV szakembereire ugyanis nem vonatkozik az új illetményrendszer. A Figyelő szerint ezzel havi 70-160 ezer forinttól esnek el az adóhivatal munkatársai.
 
  A szakember hiány főleg Budapesten és Pest megyében jelentkezik, pont onnan, ahonnan az egyik legtöbb adóbevétel érkezik.
 
  A dokumentumban az is olvasható, hogy nagy a hiány a középkorú szakemberekből, többségében nyugdíj előtt álló és pályakezdő fiatalok dolgoznak náluk. Ráadásul az ilyen végzettséggel rendelkezőeknél nagy elszívóerő a versenyszféra is.
 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ