Körülbelül ötezer magyar dolgozót érint az a strasbourg-i per, ahol az a tét, hogy a közszféra alkalmazottai a munka mellett is megkapják a nyugdíjukat – mondta a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke a Lánchíd Rádióban. Földiák András szerint elsősorban az egészségügyben és az oktatásban jártak sokan rosszul a kormány korlátozó intézkedése miatt, ráadásul sok esetben olyanok, akik valójában nem is választhattak, mert a helyükre nem találtak volna senkit, így maradni kényszerültek. Az érdekképviseleti vezető úgy látja, hogy a nyugellátást semmilyen jogcímen nem lehetne elvenni. Földiák szerint az, hogy az Európai Szakszervezetek Szövetsége is bekapcsolódott a perbe, segítheti, hogy a kormány fellebbezése elbukjon Strasbourg-ban. Ezután elvileg valamennyi érintett beadhatja a keresetet, és kérheti nyugdíjának visszamenőleges kifizetését. A szakszervezeti vezető ugyanakkor attól tart, hogy a kormány ebben az esetben is talál majd kibúvót, és elszabotálja a végrehajtást.

Szépvölgyi István interjúja itt hallgatható meg.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ