1951. szeptember 17-én született Budapesten, egy alapvetően baloldali érzelmű családba. Az egymásra figyelést, az empátiakészségét, az emberekkel való törődést szüleitől örökölte. A nagyszülők „rendes szoc.dem.ek" voltak, ahogy fel-felemlegette őket. Az első történeteket a dolgozó ember sorsáról is tőlük hallotta. Így már fiatal korától kezdve természetes volt részvétele a közösségi munkában.

  Általános és középiskolás az ELTE gyakorló iskolájában, a budapesti Radnótiban volt. Érettségi után a Számviteli Főiskolára jelentkezett rendszerszervezési szakra, amiről három év alatt kiderült, nem ez az ő útja. Egészen más pályára lépett, a Fővárosi Művelődési Házban, a későbbi Szakszervezetek Művelődési Házában töltötte első munkás éveit, amely Budapest akkori kulturális életének egyik központja volt. Életpályája több mint négy évtizede a szakszervezeti mozgalomhoz kötődik. Amióta munkaviszonyban van, áttételesen vagy közvetlenül, de munkaadója a szakszervezet.

 1973-tól 1982-ig népművelőként dolgozott a Fővárosi Művelődési Házban. Ezt követően hét éven keresztül a Vasas Szakszervezetnél volt munkatárs, majd osztályvezető helyettes. 1992 és 2004 között az ÉTOSZ – az Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat – munkatársa, majd igazgatója lett. 2004-től két évig az MSZOSZ alelnöki, 2006-tól elnöki tisztségét töltötte be.  2013. december 6-án az Autonóm Szakszervezeti Szövetség és a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma integrációja nyomán megalakult Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökévé választották meg.

 Pataky Péter a magyar szakszervezeti mozgalom meghatározó, integráló személyisége. Minden munkájában, minden posztján a dolgozó embert helyezte középpontba. Mindenkivel szót értett, ha szükség volt rá megértéssel, ha úgy alakult konfliktusokkal képviselte a munkavállalók millióit. Soha sem volt demagóg, csak és mindenek felett szakszerű. Nem legyőzni, hanem meggyőzni akarta az ellenérdekű feleket. Ezt ismerték el mindig tárgyaló partnerei, akár a munkáltatókat, akár a kormányt képviselték. Ezért fogadták szeretettel, hallgattak rá az emberek, amikor az ország bármelyik részén, bármelyik szakma képviselőivel találkozott.

 Pataky Pétert a Magyar Szakszervezeti Szövetség saját halottjának tekinti.

 Budapest, 2016. szeptember 5.

 Magyar Szakszervezeti Szövetség

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ