Bírálta szerdán Ferenc pápa a kizárólag a haszonszerzésben érdekelt globális munkaerőpiacot és arra figyelmeztetett, hogy a munkanélküliség hatalmas kárt okoz a társadalomnak és a családoknak.

A katolikus egyházfő a római Szent Péter téren tartott szokásos szerdai audienciáján hónapok óta a családi élet különböző aspektusairól fejti ki véleményét, és ezúttal arra a szent feladatra összpontosított, amelyet a munka jelent a családok számára.

Mint mondta, „a modern munkaszervezés egyre gyakrabban abba az irányba mutat, hogy a családot tehernek, a termelékenység passzív akadályának tekintik. De tegyük csak fel a kérdést magunknak: milyen termelékenységről is van szó? És kinek?"

Ferenc pápa, aki tizenévesen Buenos Airesben részmunkaidőben dolgozott, ma is gyakran hangsúlyozza a méltóságteljes munka fontosságát. A katolikus egyházfő szerint a munkaadóknak komoly felelősségük van az alkalmazottakkal szemben, és az állások megszüntetése komoly társadalmi kárt okoz.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ