Újabb forduló zajlott az Ágazati Kollektív Szerződés (ÁKSZ) tárgyalásában a szakállamtitkársággal.

A 2015. július 1-én megkezdett Ágazati Kollektív Szerződés (ÁKSZ) tárgyalásai folytatódtak az Egészségügyért Felelős Államtitkárságon. A kormányzatot Zombor Gábor államtitkár vezetésével Mészáros János helyettes államtitkár és Ónodi-Szűcs Zoltán, ÁEEK főigazgatója képviselték. Az ágazat munkavállalóit a reprezentatív szakszervezetek, az MSZEDDSZ és a MÖSZ, továbbá együttműködő stratégiai partnerként a MOK és a MESZK képviselte – tájékoztatta a weborvos.hu-t MSZEDDSZ Országos Irodája.

Elsőként a szakszervezetek által előterjesztett ÁKSZ tervezet került ismertetésre, melynek tartalmának kimunkálásában a MESZK és a MOK közreműködtek. A tervezetnek a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó, a munkavállalók számára kedvezőbb javaslatait szakértői véleményezés után aláírták a felek, akik megállapodtak abban, hogy e fejezet a későbbiekben az ÁKSZ egyik fejezetét fogja képezni.

A szakszervezetek által korábban megfogalmazott, a stratégiai partnerek által is támogatott feltételt, mely szerint a középtávú bérfelzárkóztatáshoz kötik az Ágazati Kollektív Szerződés aláírását, továbbra is fenntartják, ezért a mostani megállapodás tartalma ezen feltétel teljesülése esetén válik az ÁKSZ egyik fejezetévé.

Forrás: weborvos.hu

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ