Embertelen és undorító - egy új munkaügyi jelentés bírálja a munkakörülményeket az Egyesült Államokban. Az Oxfam USA emberi jogi szervezet szerint gyakran katasztrofális körülmények között kell dolgozniuk az alkalmazottaknak az amerikai baromfi ágazatban.

A jelentés szerint az iparágban foglalkoztatott mintegy 250 ezer munkavállaló "túlnyomó többségétől" megtagadják, hogy WC-re menjenek munkaidőben. Sokakat elbocsátás fenyeget, ha szünetet kérnek. Volt, ahol pelenkát kellett viselniük az alkalmazottaknak.

Beszámolójában a szervezet arra figyelmeztet, hogy a szünetek hiánya miatt a dolgozók túl keveset esznek, és isznak, ami többeknél egészségügyi problémákhoz vezetett.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ