A szakmai fejlődés és az elismerés iránti igény motiválja az Y-generációs, 20-36 év közötti magyar munkavállalókat, és mindössze negyedük tervei között szerepel határon túli munkavégzés - derül ki a Frissdiplomás Kft. legfrissebb, reprezentatív kutatásából.

 

Az MTI-nek pénteken elküldött felmérés szerint az Y-generáció tagjai azt az állást preferálják, ahol folyamatosan képezhetik magukat és ezzel párhuzamosan az eredményeiket is elismerik.

A 20-36 éves korosztályon belül leginkább azok félnek a munkanélküliségtől, akik a középiskolát a közelmúltban végezték el, és vidéken, elsősorban falun élnek. A náluk idősebb, több tapasztalattal rendelkezők körében sokkal kisebb azok aránya, akik attól tartanak, hogy nem kapnak állást. Míg a friss diplomások 37 százaléka gondolja azt, hogy nem lesz munkája, addig a 3-5 éves munkatapasztalattal bíró fiatalok között csupán 9 százalék ilyen borúlátó.

A korosztály lojalitását a versenyképes juttatási csomag teszi teljessé, a válaszadók közel fele legalábbis ezt jelölte meg az egyik fő érvként az állás elfogadása, vagy elutasítása kapcsán. A megkérdezettek harmada fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a fix munkaidő egyenlő fix bér elvet kevésbé tartja vonzónak. A magas fizetéssel járó rugalmas beosztások sokkal kedveltebbek ebben a korosztályban.

A Frissdiplomás kutatása alapján a külföldi munkavégzés kisebb arányban hozza lázba a fiatalokat: a megkérdezettek negyede mondta azt, hogy határon túli tapasztalatszerzés hosszabb, vagy rövidebb távon szerepel a tervei közt.

A kutatás szerint az Y-generáció számára a karriertervek megvalósítása mellett az is rendkívül fontos, hogy a munka ne menjen a magánéletük rovására.

 

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ