A kormány partnere abban a piaci szereplőknek, hogy több mérnök és informatikus legyen az országban - jelentette ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fogyasztóvédelemért és infokommunikációért felelős államtitkára csütörtökön a győri Széchenyi István Egyetemen, a távközlési világnap alkalmából rendezett szimpóziumon.

Kara Ákos záróbeszédében elmondta, hogy a konferencián világosan megfogalmazódott az igény a vállalatok részéről a mérnökökre és informatikusokra.
Hangsúlyozta: „a következő hónapokban olyan döntések születnek meg a kormány részéről, amelyek segítik ennek a célnak a megvalósulását”.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ