A kormány szerint teljesen felesleges a PDSZ tiltakozása a szakgimnáziumokkal kapcsolatban, mert ugyan tényleg nem lesz fognak minden természettudományos tárgyat külön tanulni, ez jó célokat szolgál. A kormány hajthatatlan azzal kapcsolatban is, hogy az új rendszert még az idén bevezessék – írja a HVG.

Megalapozatlan és minden szakmai alapot nélkülöz a Pedagógusok Szakszervezetének kérése, hogy a kormány egy évvel halassza el az új iskolatípusok bevezetését a szakképzésben - közölte az NGM szerdán.

A PDSZ kedden közölte, hogy arra kéri a kormányt, hogy egy évvel halasszák el a kerettantervek bevezetését, mert szeptemberig nincs idő átállni az új rendszerben a szakgimnáziumokban. A szakszervezet az ellen is tiltakozik, hogy ezekben az iskolákban ne jusson idő a földrajz, biológia, kémia és informatika tantárgyakra. A hétfőn kiszivárgott tantervek szerint a természettudományos tárgyakat az eddigi heti 6-8 helyett csak heti 3 órában összevontan tanítanák, de csökkenne a magyar, matematika és történelem óraszáma is. A tervekkel kapcsolatos kritikákról itt olvashat bővebben.

Az NGM azonban azt írta, szerintük félrevezető és érthetetlen a PDSZ tiltakozása, mert a tervek nem arra vonatkoznak, hogy a szakgimnáziumokban egyáltalán nem tanítanának természettudományos tárgyakat. 

A minisztérium kitért arra, hogy az új képzési struktúra tanterveiről már hónapok óta egyeztetnek, a szakképzési kerettantervek tervezetei pedig napokon belül nyilvánosak lesznek, de a közismereti kerettantervek tervezeteiből a tárca szerint világosan látszik, hogy a rendelkezésre álló időkeret több mint 60 százalékát közismereti tárgyak oktatására kell fordítani. "Az a célunk, hogy a szakmatanulás ténylegesen megkezdődjön a 9. osztályban – ahogy ez a jelenlegi szakközépiskolákban is történik: tehát itt sem változik a szakgimnázium a szakközépiskolákhoz képest" - írták. 

Kitértek arra, hogy a jelenlegi tervek szerint a diákok informatikából és nyelvből kötelezően többet tanulnának, mint a jelenlegi szakközépiskolákban, a kémia, fizika, biológia és földrajz tárgyakból pedig ágazatonként egy tárgy lesz kötelező, egy második ágazatonként meghatározott tárgy pedig választható lenne.

A fentieken túl az iskolák választása alapján lehetőség lenne összevont, komplex, gyakorlatorientált és projektszemléletű természettudományos ismeretek átadására is.

Az NGM szerint ezzel azt fogják elérni, hogy a szakgimnáziumok tanulói a gimnazistákhoz képest komoly előnyöket kapjanak a szakirányú továbbtanulás kapcsán, egyetemi tanulmányaik akár egy évvel is rövidülhessenek, és akár az egyetemi bejutásuk is egyszerűbbé válhasson, illetve már idén szeptembertől ösztöndíjat is kaphassanak bizonyos technikusi szakmát tanuló diákok.

Az NGM szerint erről szóbeli megállapodás is született a Pedagógusok Szakszervezetével, illetve a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezettel tartott egyeztetésen.

Forrás: HVG

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ