Míg Nyugat-Európában többnyire a cégek iskolázzák be az alkalmazottaikat a képzésekre, és állják az ezekkel összefüggő költségeket, addig Magyarországon többnyire a munkavállalók önszorgalomból és saját pénzen képezik magukat – mondta a Világgazdaságnak Szilágyi Szabolcs, a Saldo Zrt. felnőttképzési igazgatója. A magyar munkáltatók többsége leginkább munkaidő-kedvezményt biztosít a dolgozóinak. „Bár ezen a téren tapasztalható némi elmozdulás, és egyre több cég jön rá, hogy versenyképességük növelése és megtartása szempontjából döntő tényező a munkavállalók folyamatos képzése. Az állandóan változó gazdasági környezetben mindig szükség van a megszerzett tudás frissítésére, illetve a már meglévő képesítések újakkal való kiegészítése” – hangsúlyozta Szilágyi Szabolcs.

Tavaly szeptembertől az állam az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő második szakma megszerzését is ingyenessé tette. Sőt, aki felsőoktatási diplomát szerzett, de OKJ-st még nem, annak két szakmát támogat az állam, ha azt iskolarendszerű képzésben szerzi meg. Ez a lépés egyelőre nem növelte meg jelentős mértékben a jelentkezők számát – mondta Szilágyi Szabolcs. Ennek szerinte valószínűleg az lehet az oka, hogy még nem épült be igazán a köztudatba a lehetőség. Ennek ellenére a pénzügyi és gazdasági képzések népszerűsége továbbra is töretlen, mivel könnyű elhelyezkedést és jól tervezhető karrierpályát kínálnak a munkaerőpiacon.

A Perfekt Zrt.-nél is azt tapasztalták, hogy az utóbbi években folyamatosan emelkedett az OKJ-képzésre jelentkezők száma, különösen a frissen érettségizettek körében, ami azt mutatja, hogy egyre több fiatal tekint úgy az OKJ-képzésekre, mint a diploma kiegészítésére vagy reális alternatívájára, illetve ez a korosztály szívesen veszi igénybe az online képzési lehetőségeket is – magyarázta a Világgazdaságnak Dobay Péter, a Perfekt Zrt. oktatási szakértője. A másik jelentős csoportba azok tartoznak, akik szakmájukban magasabb szintre szeretnének lépni, például pénzügyi ügyintézőből mérlegképes könyvelővé.

Szilágyi Szabolcs szerint az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban is slágerképzésnek tekinthető a mérlegképes könyvelői és az adótanácsadói szakképesítés megszerzése. Ezek mellett továbbra is jelentős érdeklődés és igény mutatkozhat a társadalombiztosítási és bérügyintézői képzésekre is, mivel ez érettségire épülve gyorsan elvégezhető, és egyszerre akár két képesítést is adhat. A Saldo Zrt.-nél 2016-ban is jelentős számú hallgatót várnak továbbá az IFRS mérlegképes könyvelő képzésre, mivel a tavaly ősszel életbe lépett törvényi előírások alapján egyes társaságoknak kötelező lesz, másoknak pedig lehetőség nyílik a nemzetközi számviteli szabványok (IFRS) alapján elkészíteni egyedi beszámolójukat. Emiatt számos cég iskolázza be munkavállalóit, hogy teljesíteni tudják az előírásokat, illetve sok könyvelő önszorgalomból vállalja a képzést, hogy e területen is képes legyen feladatot ellátni.

Forrás: Világgazdaság

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ