Közleményt adott ki a Pedagógusok Szakszervezete, amiben arról írnak, hogy elfogadhatatlannak tartják, hogy a szakgimnáziumi kerettantervek mind a mai napig nem jelentek meg a Magyar Közlönyben.

 

Az érdekvédelmi szervezet szerint a szakképzési kerettantervek közigazgatási egyeztetése meg sem kezdődött, ezért annak bevezetését szerintünk legalább egy évvel halasztani kellene. A Pedagógusok Szakszervezete tiltakozik az ellen, hogy a szakgimnáziumokban ne jusson idő a földrajz, a kémia, a fizika, a biológia és az informatika tantárgyakra, írják közleményükben.

Forrás: 444.hu

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ