Béremeléseket, új munkahelyeket, drágább szakmai képzéseket kaphatnak a vendéglátóipar dolgozói a tervezett áfacsökkentésnek köszönhetően. A szektorra rá is fér a bérfejlesztés, hiszen jóval az országos átlag alatt keresnek az itt dolgozók – írja a profit7.hu.

„Pozitív kormányzati lépésnek tartjuk a kormány bejelentett adócsomag-módosítsát, azon belül az újabb ágazatok általános forgalmi adójának (áfa) csökkentését” – kommentálta Niklai Ákos, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) elnöke a Profit7.hu-nak azt a bejelentést, ami szerint 2017 januárjától 18, majd egy évvel később öt százalékra csökken az étkezőhelyi vendéglátásban az étel és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italok forgalomra alkalmazandó áfakulcsa.

Mint mondta, az áfa-csökkentés egyfelől lehetőséget teremt a munkaerőhiány orvoslására, azaz arra, hogy a meglévő kollégákat – béremeléssel – megtartsák, és új, jól képzett dolgozókat szerződtessenek. Az átlagos jövedelmek ugyanis mintegy 30 százalékkal maradnak el a nemzetgazdasági átlagtól. Másfelől lehetőséget ad arra is, hogy a szállodákat akár kívülről, akár belülről felújítsák, műszaki állapotukat feljavítsák, korszerű gépeket szerezhessenek be, amelyek mind a vendégek korszerűbb, kényelmesebb és modernebb kiszolgálását, teszi lehetővé.

Niklai Ákos hozzátette, mindez lehetőséget ad arra is, hogy az ágazat számára kiírandó pályázatok önrészét is előteremtsék, illetve arra, hogy az ingencsak borsos összegekbe kerülő nemzetközi képzéseket biztosítani tudják a legrátermettebb kollégáiknak.Kiemelte, az MSZÉSZ és társszervezetei egyetértenek abban, hogy ezúttal nem a fogyasztói árak csökkentésére, hanem a fentebb felsoroltakra kell szánni az áfa-csökkentés eredményeként megmaradó forrásokat.

Az MSZÉSZ elnöke felhívta a figyelmet arra is, szeretnék, ha a kormány megfontolná azon javaslatukat is, hogy a jelenleg 18 százalékos adókulcs alá eső szálláshely-szolgáltatás áfája is csökkenjen a vendéglátásban tervezett enyhítés mellett. Ennek ugyanis multiplikátor hatása is lenne. Ugyanis az ágazatban dolgozó – főként – kis-és középvállalkozások versenyképessége, az immár az európai átlaghoz közelítő áfakulcsokkal, tovább javulna, ráadásul a versenyképességet nemzetközi viszonylatban tovább erősíthetné. Továbbá, az áfacsökkentéssel az alapanyag-felhasználás is nőhet a vendéglátóhelyeken: azaz az intézkedés közvetve a mezőgazdaságban is érezteti majd forgalomnövelő hatását.

Forrás: profit7.hu

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ