November 30-ig a kezdő pedagógusoknak is el kell készíteniük portfóliójukat - milyen dokumentumokat kell összeállítani? Milyen lesz a védés? Íme, a részletek az eduline.hu oldalán.

Azoknak a pályakezdő tanároknak, tanítóknak és óvodapedagógusoknak, akik 2014. szeptember 1-je és 2015. január 1-je között kezdtek dolgozni, 2016-ban kötelező minősítővizsgán kell részt venniük. Akkor léphetnek a pedagógus I kategóriába, ha minden vizsgarészben legalább 60 százalékos eredményt érnek el. A vizsgát a két év gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy - ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le - a tanítási év utolsó hónapjában tartják.Mi vár a tanárokra a következő tanévben? Itt nézhetitek meg, a szeptembertől érvényes fizetéseket pedig itt találjátok.
 
  A tanárnak egy 15 perces prezentációval kell megvédenie a korábban feltöltött portfóliót, a bizottsággal megbeszélik az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, a tanfelügyelet, illetve a pedagógus által tartott két foglalkozáson tapasztaltakat.
 
  A portfóliót november 30-ig kell feltölteni az erre szolgáló online felületre, és a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
 
Szakmai önéletrajz és az intézményi környezet bemutatása
 
  Ezeket az értékelésnél nem veszik figyelembe, de fontos információkat tartalmaznak. Az iskola bemutatásának tartalmaznia kell az intézmény nevét, címét, típusát, a tanuló- és pedagóguslétszámot; az intézmény sajátos arculatát, esetleges specialitásait; a tanulóközösség összetételét, ha ez szükséges a nevelő-oktató munkát bemutató dokumentumok megértéséhez.
 
  A bemutatásnak tartalmaznia kell nevelőtestület profilját és a nevelőtestületen belüli együttműködés jellemzőit; a tárgy tanításához/a pedagógus tevékenységéhez szükséges infrastruktúra értékelését; az óraszámokat; a tanórákon kívüli, a pedagógus tevékenységével összefüggő foglalkozásokat, programokat, amelyekbe aktívan bekapcsolódik; illetve azoknak az intézményen belüli/külső szakmai együttműködés formáit, amelyekben a tanár részt vesz.
 
A nevelő-oktató munka dokumentumai
 
 Kötelező csatolni a portfólióhoz legalább egy, legfeljebb két tematikus tervet, amely egy tanulási-tanítási egység vagy téma menetét mutatja be, ehhez kapcsolódóan hat óra vagy foglalkozás részletes ütemtervét. Csatolni kell egy vagy két csoportprofilt is, amely a dokumentált órákon részt vevő csoportot mutatja be, illetve hospitálási naplót és esetleírásokat, amelyek egy-egy pedagógiai probléma megoldását dokumentálják.
 
 Ezek mellett még fel kell tölteni 4-6 szabadon választható dokumentumot, ez lehet például projektterv, saját fejlesztésű tananyag, közösségi programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel dokumentálása, felzárkóztató vagy tehetséggondozó féléves ütemterv, intézményi pályázatokban, innovációban való részvétel dokumentálása.
 
  A nevelő-oktató munka dokumentumaihoz reflexiót is csatolni kell, amely utal a megvalósítás folyamatára, eredményeire, nehézségeire, a tervektől való eltérés indoklására.
 
A szakmai életút értékelése
 
  Ennek összefüggő írásműnek kell lennie. Érdemes kitérni a szakmai elkötelezettségre, a belső motivációra. Az életút tartalmazza azokat a helyzeteket, amelyben a pedagógus problémamegoldó képességére volt szükség. Érdemes kitérni arra is, milyen szempontok alapján tudja a tanár a saját munkáját értékelni, illetve fejleszteni. Lehet hivatkozni a mentortól kapott visszajelzésekre is.
 
  Az értékelésben szerepeljenek a további szakmai tervek, illetve az is, hogyan szeretné a tanár naprakészen tartani a tudását és fejleszteni a módszertani eszköztárát. További segítséget az Oktatási Hivatal honlapján található „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez" című dokumentum második, javított változatában találtok.

Forrás: eduline.hu