A  munkahelyteremtésben jelentős szerepet betöltő mikro- és családi vállalkozások támogatását sürgette Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) elnöke, aki az MTI-nek hangsúlyozta, hogy a digitalizáció terjedésével a tömeggyártásnál a számítógép vezérelte gépek kerülnek előtérbe, így a foglalkoztatás jelentős része a szolgáltató iparra, az egyedi termékeket előállító kézműiparra tevődik át.

A munkaadói szervezet regionális fórumainak tapasztalatait összegezve ismertette, az ipartestületek súlyos gondnak látják, hogy a településeken a szolgáltatások fenntartásához kevés a helyi szakember, illetve a fiatalok nem akarnak vállalkozni.

Példaként említette, hogy egy felmérésben 793 tanulót - fele szakmunkásképzőbe, fele szakközépiskolába járt - kérdeztek meg, közülük mindössze 1-2 százalék szeretne vállalkozásba kezdeni. Pedig fontos lenne, hogy a helyi szolgáltató szakembereket helyben neveljék ki, ezzel lehetne a fiatalokat az ottmaradásra, vállalkozás indítására rábírni.

Az IPOSZ munkaadói érdekképviseletként négy - Heves, Győr-Moson-Sopron, Csongrád és Hajdú-Bihar - megyében tudott delegáltat küldeni a megyei szakképzési bizottságokba, és itt lesz lehetősége a helyi szakemberképzést segíteni, a tapasztalatokat gyűjteni - fogalmazott Németh László.

A szakképzést segítheti az is, hogy az ipartestületek a társadalmi felelősségvállalás keretében összegyűjtik a régi mesterségeket, az ismereteket archiválják, a térségükre jellemző helyi szakmákról kiadványt jelentetnek meg. A ipartestületek jelen vannak a helyi kulturális életben, az év eleji báli szezon idején támogatást gyűjtöttek a településükön, a térségükben lévő szakképző iskoláknak - jegyezte meg.

Az IPOSZ elnöke jelezte: a kézműves iparosok nehezményezték, hogy a helyi ipartestületek a korábbiakkal ellentétben az idén nem igen részesülnek támogatásban, pedig az ipartestületek működési költségeikhez, a vállalkozói szolgáltatásokhoz a törvényi lehetőségekkel élve innen tudtak forrást szerezni. Fontos lenne, hogy ne csak a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának tagjai részesüljenek az állam támogatásából, hanem más érdemi munkát végző érdekképviseletek is - mondta Németh László.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ