Több szakmai szervezethez csatlakozva a Medicina2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöksége is tiltakozását fejezte ki az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tervezett megszüntetése miatt.

 

A szövetség az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta, a társadalombiztosítási ellátások szervezése külön szakma, nem lehet egyszerűen egy nagy pénztár, egy minisztériumi főosztály alá beilleszteni. Ha mégis így történik, akkor szerintük nincs valódi számonkérhetőség, elszámoltathatóság a rendszerben.

„Meggyőződésünk, hogy az OEP beolvasztásával csökkenne az ellátórendszer finanszírozásának szakszerűsége” - közölte a szervezet.

Kitértek arra is, aggodalommal szemlélik az OEP működésének csökkentését, esetlegesen ellehetetlenítését ahelyett, hogy az egy tényleges, érdemi, szolgáltatásvásárló társadalombiztosítóvá válna. Úgy vélik, önmagában a társadalombiztosítás pénzbeli kifizetéseire, szolgáltatásainak finanszírozására szolgáló összegek átutalása át is kerülhetne más szervezethez, de nem látják garantáltnak a változtatásnál a kifizetések szakmaiságát, megalapozottságát, ezek funkcióinak fejlesztését.

A Medicina2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöksége szerint alapvető érték egy olyan szervezet léte, amely őrködik a közpénzek szakszerű elköltése felett, és a betegek számára előnyt jelentő szolgáltatásokat és eszközöket vásárol. Az OEP vásárlói funkcióit semmiképp nem csökkenteni, hanem erősíteni kell a rendszerben, elszámoltathatóságát növelni, a valódi biztosítóként történő működését támogatni - olvasható a szervezet közleményében.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ