Megalakult a Közmunkás szakszervezet szekszárdi területi szervezte, melynek létrehozására azért volt szükség, mert ebben a foglalkoztatási formában komoly problémák vetődtek fel – tudta meg a teol.hu.

Az alakuló ülést követő sajtótájékoztatón Tukacs Imre, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MSZSZ) Tolna megyei képviseletvezetője elmondta, bár a Közmunkás Szakszervezet nem tagja az MSZSZ-nek, minden szakszervezeti mozgalmat támogatnak.

A Közmunkás Szakszervezet létrehozására azért volt szükség, mert ebben a foglalkoztatási formában komoly problémák vetődtek fel, a védelem pedig minden munkavállalót megillet. Ilyen probléma például a visszafoglalkoztatás, amikor az elbocsátott munkaerőt néhány hét, vagy hónap múlva közmunkásként régi munkahelyére vezénylik, csak éppen 20-30 ezer forinttal kevesebb pénzért. Emellett a közmunkában a higiéniai feltételek, a védőfelszerelés és ezek ellenőrzése is kívánnivalót hagy maga után.

Kurtyán Ferenc, a Közmunkás Szakszervezet szekszárdi területi képviseletének elnöke elmondta, hatáskörük az egész megyére kiterjed. Első lépésként felmérik a közmunkások létszámát és helyzetét. A szakszervezet nyitott, tagjai nem csak közmunkások lehetnek. Annál is inkább, mert ahogy az elnök fogalmazott: aki ma dolgozik, holnapra közmunkás lehet.

Forrás: teol.hu

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ