Komárom-Esztergom és Fejér megyében csaknem kétszáz közfoglalkoztatottnak biztosít munkát a Vértesi Erdő Zrt., az egyéves programhoz 250 millió forintos támogatást kap a vállalat - tájékoztatta a társaság erdőművelési csoportjának vezetője az MTI-t.

Zakariás Éva elmondta, a munkások a közjóléti és közcélú feladatok ellátásában, illetve az erdőművelésben nyújtanak segítséget a zrt.-nek. A parkerdők, arborétumok, turista útvonalak karbantartása és az illegális hulladéklerakók felszámolása mellett a közfoglalkoztatott dolgozók az erdők felújításában is szerepet vállalnak.
A zrt. területének legnagyobb részén természetszerű erdőgazdálkodást folytatnak. Jórészt kézi munkával évente 250-300 hektár erdőt újítanak fel, és másfél-két millió csemetét ültetnek el, illetve 2500 hektár felújított erdőt ápolnak.

A Vértesi Erdő Zrt. a Vértes hegység, a Gerecse, a Császári-dombság és a Bakonyalja tájegységeken belül mintegy 45 ezer hektár állami tulajdonú erdőterület kezelője, csaknem 260 állandó dolgozót foglalkoztat. A társaság éves árbevétele 2015-ben elérte a 7 milliárd forintot.

Mintegy 30 ezer hektáros vadászterületén lehetőséget kínál mind az öt hazai nagyvadfaj vadászatára. A társaságnak jelentős fafeldolgozási kapacitása van. Az ágazatban csaknem 60 ember dolgozik. A fafeldolgozás során az országban egyedüliként foglalkoznak hagyományos módon, boksában égetett faszén termeléssel, amelyből évente több száz tonnát értékesítenek.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ