– Nem viccből járunk tüntetésekre és nem jókedvünkből jövünk ki az utcára – mondta Pilz Olivér Miskolcon, ahol a Herman Ottó Gimnáziummal szemben lévő Tizeshonvéd szobornál takarítási, szemétszedési akciót szerveztek a Pukli István által már­cius 15-én meghirdetett polgári engedetlenségi mozgalom keretében. Úgy tervezték, a térburkoló kövek közül is kiszedik a gyomokat, de mivel a várakozásukhoz képest jóval több volt a civil támogató, a tér megtelt, nem tudtak odaférni a kövekhez.

– Mi lesz a következő lépés? – kérdezte a Népszabadság munkatársa Pilztől.

–  Kéthetes határidőt adtunk a kormánynak arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön a Civil Közoktatási Platform képviselőivel és valódi oktatási szakértőkkel.

– A hatalom már létrehozta a Köznevelési Kerekasztalt: miért akarna másokat ültetni egy másik a tárgyalóasztalhoz?

–  A kormányt minősíti, hogy megteszi-e ezt a lépést, és ha igen, akkor a tárgyalópartnerek összetételéből látni lehet, komolyan veszik-e a követeléseinket. Mi nem szabhatjuk meg, kit küldjön a kormány. Arra kértük Orbán Viktort, jelöljön ki egy tárgyalódelegációt. Két héten belül meglátjuk, komolyan veszik-e, amit kérünk.

– Ha nem?

– Erre az esetre a szakszervezetek már megtették az előkészületeket egy jogszerű, törvényes munkabeszüntetésre, ha úgy tetszik sztrájkra. Nekünk, tanároknak és a civileknek magánemberként nincs módunk sztrájkolni, ezért számunkra maradt a polgári engedetlenség. Sürget az idő, lassan itt a tanév vége, jön a ballagás, s a kormány láthatóan egyfajta kifárasztásra játszik. Itt azonban a gyerekek sorsáról van szó. Pénteken le kell adni a tankönyvrendelést, s ha ezen a téren nincs változás – miként azt a tizenkét pontban megfogalmazott követelésünkben is sürgetjük –, kénytelenek leszünk ugyanazokat a tankönyveket megrendelni, amiket eddig előírtak nekünk. Amelyekről tudjuk, hogy sok esetben szakmaiatlanok. S például meg kellene rendelnünk az alsósoknak is azokat a tartós könyveket, amelyeket még évekig használnának az utánuk jövők, ami oktatási nonszensz. Egy kis­diák úgy tanul, hogy színez és ábrákat rajzol: egy ilyen könyvet nem lehet továbbpasszolni. Aki ezt nem érti, az nem ért semmit.

Forrás: Népszabadság

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ