A kétszülős, teljes családok az egyedülállókkal azonos idejű gyermekápolási táppénzre lennének jogosultak egy most benyújtott törvényjavaslat szerint. Bármilyen hihetetlen ugyanis, a gyermeküket egyedül nevelők jelenleg kétszer annyi napot tölthetnek otthon beteg gyermekükkel, mint azok az anyák és apák, akik teljes családban élnek – írja a Magyar Idők.

A három és hat év közötti gyerekek esetében az utóbbiak 42, az előbbiek 84, míg a hat és 12 év közötti gyerekeknél 14, illetve 28 napnyi gyermekápolási táppénzt vehetnek igénybe egy évben.

A jelenleg hatályos egészségbiztosítási törvény így akaratlanul is, de előnyben részesíti azon szülőket, akik egyedülállóként nevelik gyermeküket. Ezen változtatna a parlament előtt fekvő egészségügyi salátatörvény idevágó pontja, megszüntetve a megkülönböztetést. Az intézkedés a hatásszámítás szerint évente alig 37 millió forint többletkiadást jelent.

A KSH statisztikái szerint a magyarok egyre kevésbé élnek általában a táppénz, így a gyermekápolási táppénz lehetőségével is. Tavalyelőtt az alkalmazottak által igénybe vett betegállománynak átlagosan az öt, az egyéni és társas vállalkozások tagjai esetében pedig alig több mint egy százaléka volt gyermekápolási táppénz. Ennek a munkahely elvesztésétől való félelem vagy a helyettesítés megoldhatatlansága mellett az is oka, hogy ahogyan nő a gyerek, úgy csökken a táppénz időtartama, és tizenkét éves kor fölött már nincs olyan társadalombiztosítási ellátás, ami ilyen esetekben automatikusan járna. A legfőbb indok azonban, hogy a táppénz mindössze az átlagkereset ötven, illetve hatvan százaléka – de napi összege nem haladhatja meg a hétezer forintot.

Nem meglepő tehát, hogy a Pro­fession.hu több mint ötszáz családot vizsgáló kutatása tavaly megállapította: minden tizennegyedik hét évnél fiatalabb gyerek teljesen egyedül marad otthon, amikor beteg, mert a szülők egyharmada egyáltalán nem vesz ki ilyenkor szabadságot. Jobb esetben a nagyszülő vagy valamelyik másik családtag vigyáz a gyerekre. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2014-ben összesen 233 ezer gyermekápolási táppénzes esetet regisztrált, ezeknél átlagosan mindössze négy napot volt otthon a szülő a gyerekkel.

Forrás: Magyar Idők

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ