A SZAKSZ választmányának a 2016. május 27. napjára összehívott ülésén, a küldötteknek tárgyalni és döntenie kell az elnök által bejelentett lemondásról, és az után ki kell jelölni azt az utat, amin a szakszervezetnek tovább kell haladnia. Az egyértelmű, hogy irányváltásra van szükség az elkerülhetetlen, mert az eddigi szemlélet és gyakorlat megbukott! A SZAKSZ-nak felül kell vizsgálni a VOLÁN társaságoknál működő szakszervezetekkel a kapcsolatát, mert a KKSZ és a KMSZ jelenlegi vezetésével nem szabad a jövőben közösséget vállalni – írja a Dobi István elnök a szaksz.hu oldalán.

Bebizonyosodott, hogy ezekkel a szervezetekkel a VOLÁN szakmán belül nem tudjuk megvalósítani a munkavállalók által elvárt erős és hatékony érdekvédelmet!

Az is feloldhatatlan ellentét a SZAKSZ és KKSZ, valamint a KMSZ között, hogy ezek a szervezetek nem hajlandóak belátni és elismerni, hogy az általuk megkötött Alágazati Kollektív Szerződés biztosítja a társaságok számára, főleg az autóbuszvezetők kizsákmányolását, a munkaidő jelentős csökkentésével.

A Választmánynak követelnie kell, hogy a KKSZ és a KMSZ a jelenleg hatályos és a munkavállalók számára egyértelműen hátrányos alágazati kollektív szerződést azonnal mondja fel.

A májusi választmányi ülés küldötteinek dönteni kell arról is, hogy egy kiáltványt fogadjanak el, amiben a munkavállalók összefogására szólítanak fel, annak érdekében, hogy tovább ne lehessen a megalázóan alacsony bérből és fizetésből élő munkavállalókat - egyes szakszervezetek asszisztálásával - a munkáltatónak, tulajdonosnak megosztani!

Összefoglalva a májusi választmány legfontosabb feladata az lesz, hogy meghatározza az új irányvonalat amin a SZAKSZ-nak haladnia kell és azt is, hogy célkitűzéseinek megvalósítása érdekében mely - a munkavállalók számára hiteles - szervezetekkel hajlandó szövetségesként együttműködni.

Forrás: szaksz.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ